НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ АЗЕРБАЙДЖАНА: АРИФ ГАДИМАЛИЕВ

Стандартный

Arif_Qədiməliyev.jpg

Ариф Маасиф оглы Гадималиев родился 13 июля 1975 года в селе Даш Кесемен Акстафинского района. В 1992 году здесь окончил среднюю школу и некоторое время проработал в совхозе. В 1993 году был призван на службу в Национальной армии. 18 января 1994 года Арифа отправили на фронт.

Ариф Гадималиев принимал участие в боях за Кельбаджар и Физули. Он снискал уважение командиров тем, что был умелым разведчиком и метким стрелком.

Погиб во время мартовских событий 1995 года.

Указом президента Азербайджанской Республики от 4 апреля 1995 года Арифу Маасиф оглы Гадималиеву посмертно было присвоено звание Национального Героя Азербайджана.

Похоронен в родном селе.

(русский текст — газета «Очаг»)

Arif Qədiməliyev  13 iyul 1975-ci ildə Ağstafa rayonunun Dağ Kəsəmən kəndində anadan olmuşdur. 1992-ci ildə burada məktəbi bitirmiş və sovxozda işləmişdir. 1993-cü ildə Ağstafa rayonundan Milli Ordu sıralarına çağırılmışdır. 1994-cü ildə 18 yanvar tarixdə cəbhəyə göndərilmişdir.

Arif «N» saylı hərbi hissənin tərkibində Füzuli, Kəlbəcər, Murovdağ uğrunda gedən döyüşlərdə döyüşmüşdür. O, həm kəşfiyyatçı, həm də nişançı-atıcı kimi komandirlərin hörmətini qazanmışdır. 13-17 mart hadisələri (1995) zamanı o dövlətçiliyimiz uğrunda canından keçdi…

Azərbaycan Respublikası prezidentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 saylı fərmanı ilə Qədiməliyev Arif Maasif oğluna ölümündən sonra «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adına layiq görülmüşdür.

Dağ Kəsəmən kəndində dəfn edilmişdir.

Ağstafa şəhərində büstü qoyulmuşdur, qəhrəmanımızın adına mədəniyyət evi var.

Обсуждение закрыто.