Daily Archives: 11.07.2017

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ АЗЕРБАЙДЖАНА: ЭТИБАР АЛИЕВ

Стандартный

Etibar_Əliyev.jpg

Этибар Боюкага оглы Алиев родился 11 июля 1955 года в городе Ленкорани. После восьми классов школы №5 поступил в ПТУ №34 и тут освоил специальность столяра. В 1973 году Этибар был призван на воинскую службу в Советской Армии, которую он проходил в Саратовской области. После демобилизации работал в коммунальной службе, в консервном комбинате, в малом предприятии «Севиндж» в родном городе.

После январских событий в 1990 году, когда в Азербайджан были введены части Советской Армии, Этибар Алиев был задержан военными и находился под арестом в течение 30 суток.

Погиб в августе 1993 года.

Был женат. Остались двое детей.

Указом президента Азербайджанской Республики от 24 августа 1993 года Этибару Боюкага оглы Алиеву посмертно было присвоено звание Национального Героя Азербайджана.

Одна из улиц города Ленкорани носит имя героя.

Билет под номером «один» партии «Мусават» навечно выписано на имя Этибара Алиева.

(русский текст – газета «Очаг») Read the rest of this entry

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ АЗЕРБАЙДЖАНА: КАПИТАН РАФИК АЛЫДЖАНОВ

Стандартный

Рафик_Алыджанов.jpg

Рафик Джафар оглы Алыджанов (азерб. Rafiq Cəfər oğlu Alıcanov) — азербайджанский офицер, Национальный герой Азербайджана.

Родился 11 июля 1965 года в деревне с. Кемерли, Казахский район, Азербайджанская ССР. Окончил Муганлинскую среднюю школу. В 1988 году окончил с отличием Калининградскую высшую военную школу по специальности инженер-механик. Начал службу в Днепродержинске, дослужился до командира роты. Read the rest of this entry

SEYİD ƏZİM ŞİRVANİ: «MƏN EYLƏ BİLİRDİM Kİ, MƏNƏ YAR OLACAQSAN…»

Стандартный
SEYİD ƏZİM ŞİRVANİ: «MƏN EYLƏ BİLİRDİM Kİ, MƏNƏ YAR OLACAQSAN…»

Mən eylə bilirdim ki, mənə yar olacaqsan,

Aləmdə mənə yari-vəfadar olacaqsan.

 

Mən eylə xəyal etmiş idim ey dili-rəna,

Sərbəstə olan qəmlərə qəmxar olacaqsan.

 

Əvvəl eləyib mehrü məhəbbət mənə, axır,

Məndən, nə bilim ki, belə bizar olacqsan.

 

Rövşən elədim şəmi-cəmalin, nə bilim ki,

Əğyarə gedib şəmi-şəbi-tar olavaqsan.

 

Dil yetməz idim mən sənə, ey yari-dilazar,

Bilsəydim əgər beylə dilazar olacaqsan.

 

Sərməst meyi-hüsnü səfasən hələ, ey gül,

Ol vəqt ki, hüsnün gedə, hüşyar olacaqsan.

 

Məğrursan, ey gül, xəbərin yoxdur özündən,

Əyyami-xəzan gəlsə, xəbərdar olacaqsan.

 

Bir vəqt olacadır ki, sən ey Yusifi-sani,

Üşşaqi-siyəhbəxtə xəridar olacaqsan.

 

Xar eylədi ol gül səni əğyar yanında,

Seyyid, hələ bundan dəxi sən xar olacaqsan.