Daily Archives: 09.07.2017

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ АЗЕРБАЙДЖАНА: НАМИГ АЛЛАХВЕРДИЕВ

Стандартный

Namiq_Allahverdiyev.jpg

Намиг Муслим оглы Аллахвердиев родился 5 октября 1967 года в Бейлаганском районе (в то время — Ждановском). Среднюю школу окончил в 1984 году. Воинскую службу проходил в Подмосковье в 1985-87гг.

После 1988 года, когда армянский сепаратизм перешел в вооруженную борьбу, Намиг стал одним из первых, вступивших в отряды самообороны. В 1991 году он поступил на службу в райотдел милиции и принимает участие в боях в Лачинском, Аскеранском, Физулинском, Геранбойском районах. Последний его бой состоялся в Тертерском районе. 9 июля 1992 года армянские боевые отряды предприняли штурм Джемиллинской высоты. Мужественный солдат Намиг Аллахвердиев, забравшись на высоту, занял боевую позицию и вел огонь по противнику. Он погиб от взрыва танкового снаряда.

Был холост.

Указом президента Азербайджанской Республики Абульфаза Эльчибея от 8 октября 1992 года Намину Муслим оглы Аллахвердиеву посмертно присвоено звание Национального Героя Азербайджана.

(русский текст – газета «Очаг») Read the rest of this entry

Реклама

SEYİD ƏZİM ŞİRVANİ: «MƏCNUN İLƏ BİR MƏKTƏBİ-EŞQ İÇRƏ OXURDUM…»

Стандартный
SEYİD  ƏZİM ŞİRVANİ: «MƏCNUN İLƏ BİR MƏKTƏBİ-EŞQ İÇRƏ OXURDUM…»

Seyid Əzim Şirvani 9 iyul 1835 — 1 iyun 1888) — XIX əsr Azərbaycan  şairi və maarifçisi.

 

Hər aşiqi-dilsuxtə bir meyldə qaldı,

Məcnuni-siyəhbəxt qəmi –Leyldə qaldı.

 

Məcnun ilə bir məktəbi-eşq içrə oxurdum,

Mən xətmi-kəmal etdim, 0, “Vəlleyl”də qaldı.

 

 

Sandım ki, tutan damənini vəslə yetər, mən,

Tutdum ətəyin eylə, əlim zeyldə qaldı.

 

 

 Hər kəs ki, çatıb vəslüvə rizvanə yetişdi,

Hicrində qalan çahə düşüb Veyldə qaldı.

 

 

Tufanə verib mərdümi-çeşmim bu cahanı,

Viranə könül kəşməkeşi-seyldə qaldı.

 

 

Sərxeyli-cünun Qeys ilə Fərhad idi saydım,

Seyyid, dəxi bizdən çıxıb, ol xeyldə qaldı.