Daily Archives: 03.07.2017

MEYDAN GÜNDƏLİYİ. 16 İYUN 1992. Ə. ELÇİBƏYİN ANDİÇMƏ MƏRASİMİ

Стандартный
MEYDAN GÜNDƏLİYİ. 16 İYUN 1992. Ə. ELÇİBƏYİN ANDİÇMƏ MƏRASİMİ

16 iyun 1992. A z ə r b a y c a n R e s p u b l i k a s ı n ı n p r e z i d e n t iƏBÜLFƏZ ELÇİBƏYİN an d i ç mə mə r a s i m i 14.13. Əbülfəz bəy zala girir. Fotoqraflar, televiziyaçılar onu əha-tə edirlər. Read the rest of this entry

Реклама

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ АЗЕРБАЙДЖАНА: КЁРОГЛЫ РАГИМОВ

Стандартный

Кёроглы_Исмаил_оглы_Рагимов

Кёроглы Исмаил оглы Рагимов (31 октября 1953 года, с. Хачмаз, Варташенский район, Азербайджанская ССР — 3 июля 1992, под Мардакертом (Агдере) в Нагорном Карабахе) — азербайджанский военный деятель, участник Карабахской войны, Национальный герой Азербайджана. Read the rest of this entry