НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ: ВУГАР ГУСЕЙНОВ

Стандартный

vüqar hüseynov.jpg

Вугар Тофиг оглы Гусейнов родился 0 июня в селе Дашкесен Джабраильского района. В 1987-89 гг. служил в Советской Армии. После демобилизации некоторое время работал электриком. В 1990 году поступает на службу в милиции.

Вугар Гусейнов прошел боевой путь в Ходжалы и Геранбое. 20 июля 1991 года армянские боевые отряды совершили нападение на Геранбойский район. В ходе ожесточенных боев Вугар Гусейнов героически погиб.

Был холост.

Указом президента Азербайджанской Республики 6 июня 1992 года Вугару Гусейнову посмертно было присвоено звание Национального Героя.

Похоронен в родном селе.

Vüqar Hüseynov  20 iyun 1969-cu ildə Cəbrayıl rayonunun Daşkəsən kəndində anadan olmuşdur. 19761986-cı illərdə burada məktəbi bitirmişdir. 1987-ci ildə hərbi xidmətə çağırılmış, 1989-cu ildə hərbi xidmətini başa vuraraq Azərbaycana qayıdır və elektirik qaynaqçısı kimi fəaliyyətə başlayır. 1990-cı ildə DİN-nin polis dəstəsinə yazılır və həyatını cəbhə ilə bağlayır.

Vüqar Hüseynov XocalıdaGoranboyda uğurlu döyüş yolu keçmişdir. Şəhid jurnalist Salatın Əsgərovanın qətlə yetirənlərin tapılmasında onun böyük xidməti olmuşdur. 1991-ci il 20 iyul erməni qəsbkarları Goranboy rayonuna hücum edirlər. Vüqar burada qəhrəmancasına vuruşur və döyüş meydanında şəhid olur.

Subay idi.

O əvvəlcə «Qırmızı Ulduz» ordeni ilə təltif olunur. Daha sonra 1992-ci il 6 iyun Azərbaycan Respublikası prezidentinin 831 saylı fərmanı ilə Hüseynov Vüqar Tofiq oğlu ölümündən sonra «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adına layiq görülmüşdür.

Doğuldğu Cəbrayıl rayonunun Daşkəsən kəndində dəfn edilmişdir.

Oxuduğu orta məktəb onun adını daşıyır.

Обсуждение закрыто.