НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ: МИРАСКЕР СЕЙИДОВ

Стандартный

MİRƏSGƏR SEYİDOV.jpg

Мираскер Сейидов родился 6 февраля 1970 года в селе Гараханбейли Бабекского района. В 1987 году окончил среднюю школу №39 в городе Нахчыване. В 1988-90 гг проходил службу в Советской Армии.

В связи с военной угрозой со стороны соседней Армении Мираскер вступает в батальон самообороны в селе Йухары Бузгов и принимает активное участие в боях. Погиб 14 июня 1992 года.

Был холост.

За проявленный героизм указом президента Азербайджанской Республики Абульфаза Эльчибея от 18 декабря 1992 года Мираскеру Мирабдулла оглы Сейидову посмертно присвоено звание Национального Героя.

Mirəsgər Seyidov 6 fevral 1970-ci ildə Babək rayonunun Qaraxanbəyli kəndində anadan olmuşdur. 1987-ci ldə Naxçıvan şəhər 39 saylı orta məktəbini bitirmişdir. 19881990-cı illərdə Sovet Ordusunda hərbi xidmətdə olmuşdur.

Ermənistanın təcavüzü ilə əlaqədar Mirəsgər könüllü olaraq Babək rayonunun Yuxarı Buzqov kənd özünümdüdafiə batalyonunda vuruşurdu. Mirəsgər 1992-ci il 14 iyun döyüş meydanında qəhrəmancasına həlak oldu.

Subay idi.

Azərbaycan Respublikası prezidentinin 18 dekabr 1992-ci il tarixli 367 saylı fərmanı ilə Seyidov Mirəsgər Mirabdulla oğlu ölümündən sonra «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adına layiq görülmüşdür.

Naxçıvan şəhərinin Şəhidlər xiyabanında dəfn edilmişdir.

Обсуждение закрыто.