Daily Archives: 30.04.2017

«MEYDAN GÜNDƏLİYİ»: 30 APREL 1990

Стандартный
«MEYDAN GÜNDƏLİYİ»: 30 APREL 1990

30 aprel 1990. Saat 10-da başlamalı AXC Məclisi saat 12-nin yarısına yaxın başladı (rayon marif işçiləri evində). Sədrliyi Bəhlul Abdullayev aparır. AXC İH-dən Bəy, Dilarə xanım, Sabit Bağırov, Pənah Hüseynoviştirak edirlər. (Ağamalı Sadiq, Sabir Rüstəmxanlı, Vurğun Əyyubov, Tofiq Qasımov, FiridunSəməndərov da gəlirlər). İçəriyə yalnız Məclis üzvlərini, bir də “Azadlığ”ın əməkdaşla-rını (Arif bəy,Zaur bəy, mən — başda Nəcəf bəy olmaqla) buraxdılar. Read the rest of this entry

Реклама