ПАВШИЕ: ЭЛЬЧИН АЛИФ ОГЛЫ ГУСЕЙНОВ

Стандартный

Elçin_Hüseynov_(şəhid).jpg

Эльчин Алиф оглы Гусейнов родился 19 февраля 1973 года в селе Йени Дашкенд Бардинского района. 16 апреля 1992 года был призван на воинскую службу в Национальной армии. 

Рядовой Эльчин Гусейнов был разведчиком воинской части №703.

Погиб в бою 24 апреля 1994 года в направлении Агдере.

Похоронен в родном селе.

Hüsеynоv Еlçin Əlif оğlu — Azərbaycan torpaqlarının bütövlüyü uğrunda Ermənistanın işğalçı ordusuna qarşı vuruşda şəhid olmuşdur.

19 fevral 1973-cü ildə Bərdə rayonunun Yeni Daşkənd kəndində anadan оlmuşdur.

16 aprel 1992-ci ildə Bərdə rayоn Hərbi Kоmisarlığı tərəfindən Milli Оrduya çağırılmışdır.

Sıravi əsgər Elçin Hüseynov 703-cü hərbi hissənin kəşfiyyatçısı idi.

24 aprel 1994-cü ildə Ağdərə bölgəsində döyüş zamanı şəhid оlmuşdur.

Bərdə rayоnunun Yеni Daşkənd kəndində dəfn оlunmuşdur.

Реклама

Обсуждение закрыто.