К ДНЮ РОЖДЕНИЯ ФЕРГАНЫ ГАСЫМОВОЙ

Стандартный

Фергана Алим гызы Гсымова родилась 23 апреля 1979 года. В 1996-2000 годах училась в национальной консерватории.

С 2000  года преподает в музыкальном училище имени Асафа Зейналлы.

Начиная с 1996 года Фергана выходила на сцену крупнейших концертных залов Баку вместе с отцом – выдающимся певцов Алимом Гасымовым. Участница многих музыкальных фестивалей за пределами Азербайджана, в том числе в странах Западной Европы.

В 2002 году на международном фестивале женских исполнителей впервые состоялся первый самостоятельный выход Ферганы на сцену.

В настоящее время является участницей международного проекта «Щелковый путь», выступает в одноименном ансамбле.

Заслуженная артистка Азербайджанской Республики.

Qasımova Fərqanə Alim qızı 23 aprel 1979-cu ildə anadan olmuşdur.

Fərqanə Qasımova 19962000-ci illərdə Milli Konservatoriyanın Opera və xanəndəlik fakültəsində təhsil alıb, hazırda Konservatoriyanın aspirantıdır.

2002-ci ildən bəri A. Zeynallı adına musiqi məktəbində müəllimədir.

1996-cı ildən başlayaraq, atası – xanəndə A.Qasımovla birgə H.Əliyev adına sarayın (1998, 2000, 2005, 2006-cı illərdə), M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının (2004) səhnəsinə çıxıb. Dünyanın bir çox musiqi festivallarında, konsertlərdə – Rusiyada (Moskva, 2000), Almaniyada (Aaxen, 1999), İsveçrədə (1998), Fransada (Paris, 2001), Avstriyada (Vyana,1999-2005), Belçikada (1999), İngiltərədə (London, 2000), Yaponiyada (Tokio, 2005), İtaliya (Parma, 2007), Polşada (Vroslav, 2007) və s. – iştirak edib.

2002-ci ildə Belçikada keçirilən qadın ifaçıların festivalında ilk dəfə olaraq müstəqil səhnəyə çıxıb. 2004-cü ildə Danimarkada növbəti solo konserti baş tutub. Hazırda möhtəşəm beynəlxalq layihənin – məşhur vialonçel ifaçısı YoYo Manın adıyla bağlı olan «Böyük İpək yolu» layihəsinin iştirakçısı, dünya musiqiçilərindən yığılmış «İpək yolu» ansamblının üzvüdür.

1999–cu ildə Avropada A. Qasımovla birgə «Dərin okean məhəbbəti» adlanan diski çıxıb. 2006-cı ildə belçikalı rejissor Kriss Delvill F. Qasımova haqqında «Meditation day» adlı 53 dəq. sənədli film çəkib. 9 may 2012-ci ildə, 30 aprel 2014-cü ildə, 6 may 2015-ci ildə və 6 may 2016-cı ildə Prezident Mükafatına layiq görülmüşdür.

Обсуждение закрыто.