ПАТРИОТ С ТРАГИЧЕСКОЙ СУДЬБОЙ: ЭЛЬДАР БАГИРОВ

Стандартный

Eldar_Bağırov

Эльдар Багиров родился 22 апреля 1951 года в Агдамском районе. В 1988-89 годы создал районную ячейку Народного Фронта и возглавил ее. Когда в Агдаме появились первые беженцы из НКАО, Э. Багиров занимался их обустройством и продовольственным обеспечением.

Батальону, созданному 4 октября 1991 года, было присвоено имя Эльдара Багирова, а командовал подразделением брат Эльдара Аллахверди, будущий Национальный Герой Азербайджана.

Эльдар Багиров в 1990 году был избран депутатом Верховного Совета Азерюайджана от Агдамского района. В 1991 году был застрелен в Баку у собственного дома, когда возвращался с заседания парламента.

Был женат. Осталось двое детей.

Eldar Bağırov  Azərbaycan SSR Ali Sovetinin XI çağırış deputatı (1990-1991).

Eldar Bağırov 1951-ci ildə Ağdam rayonunda anadan olub. 1988-89-cu illərdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Ağdamda özəyini yaradıb və onun sədri olub. 1988-ci ildə Dağlıq Qarabağda ermənilər tərəfindən incidilən ilk qaçqınlar Ağdama gəldiyi gündən onların yerləşdirilməsi, ərzaq təminatı ilə məşğul olmağa başlamışdır. Yanına gələn hər kəsə bacardığı köməyi göstərirdi. Eldar Bağırovun Dağlıq Qarabağın azərbaycanlılar yaşayan kəndlərinin ərzaq və silah-sursatla təmin edilməsində böyük rolu olmuşdur.

Qarabağda ilk dəfə üçrəngli Azərbaycan bayrağını Eldar Bağırov Ağdamın Xındırıstan kəndində sovetliyin binasının üstünə sancmışdır. 1991-ci il oktyabrın 4-də yaradılmış 745 saylı 790 nəfərlik batalyona Eldar Bağırovun adı verilir. Batalyona isə Allahverdi Bağırov rəhbərlik edirdi, çoxlu sayda uğurlu döyüş əməliyyatları keçirilmişdir.

1990-cı ildə Ağdam rayonundan Azərbaycan Ali Sovetinə deputat seçilmişdir. 1991-ci ildə Bakıda — Ali Sovetin iclasından qayıdarkən yaşadığı evin qarşısında odlu silahdan açılan atəşlə qətlə yetirilib.

Eldar Bağırov, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Allahverdi Bağırovun qardaşıdır. Ailəli idi, 2 qız övladı var.

 

Обсуждение закрыто.