Daily Archives: 19.04.2017

«KOROĞLU» DASTANI: «UCA-UCA DAĞ BAŞINDA, TALA-TALA QAR GÖRÜNÜR…»

Стандартный
«KOROĞLU» DASTANI: «UCA-UCA DAĞ BAŞINDA, TALA-TALA QAR GÖRÜNÜR…»

Elə ki, səhər açıldı, gün çıxıb dağlara yayıldı, uzaqdan, dağların başının
üstündən Çənlibel dağlarının qarlı başları göründü. Bu, Koroğlunu
qubarlandırdı:
Uzaq-uzaq dağ başında
Tala-tala qar görünür.
Nə dəlilər, nə Çənlibel,
Nə alagöz yar görünür. Read the rest of this entry

Реклама

ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ: НАДИР АБДУЛЛАЕВ

Стандартный

Nadir_Abdullayev.jpg

Надир Мансим оглы Абдуллаев родился 9 июня 1973 года в селе Меликчобанлы Шамахинского района. В национальную армию был призван в 1993 году. Принимал участие в боях вокруг Карабаха. 19 апреля 1994 года пропал без вести.

Резолюцией Шамахинского районного суда от 2008 года считается шахидом. Read the rest of this entry