НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ: САДЫГ ГУСЕЙНОВ

Стандартный

Sadıq Hüseynov (milli qəhrəman)

Садыг Гусейнов родился 29 июля 1969 года в селе Ходжавенд Агджабединского района. В 1989 году поступил на службу в Шушинский горотдел милиции оперуполномоченным. Принимал  активное участие в боях вокруг родного города.

13 апреля 1992 года армянские формирования вели ракетный  обстрел Шуши. Спасая своих товарищей, Садыг героически погиб.

Указом президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея 8 октября 1992 года Садыгу  Даяндур оглы Гусейнову посмертно присвоено звание Национального Героя.

Sadıq Hüseynov  29 iyul 1969-cu ildə Ağcabədi rayonunun Xocavənd kəndində doğulmuşdur. 19681978-ci illərdə burada orta məktəbdə oxumuşdur. 1989-cu ildə DİN-nin sərəncamı ilə Şuşa şəhərində sahə müvəkkili olaraq işə başlayır.

 29 mart 1992-ci il o döyüşlərdən birində ağır yaralanır buna baxmayaraq silahı yerə qoymurdu. 13 aprel 1992-ci il erməni faşistlərinin silahlı dəstələri Şuşanı ağır raket atəşinə tutmuşdular. Sadıq döyüş yoldaşlarını xilas edərkən qəhrəmancasına həlak oldu.

Ailəli idi, bir övladı yadigar qalıb.

Azərbaycan Respublikası prezidentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli 264 saylı fərmanı ilə Hüseynov Sadıq Dayandur oğluna ölümündən sonra «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adına layiq görülmüşdür.

Ağcabədi rayonunun Xocavənd kəndində dəfn edilmişdir.

Обсуждение закрыто.