НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ: РАФАЭЛЬ ГАБИБОВ

Стандартный

rafael.jpg

Рафаэль Шарафат оглы Габибов родился 20 апреля 1964 года в городе Али Байрамлы. В 1991 году окончил среднюю школу №14. После срочной службы в Советской Армии поступил в школу прапорщиков.

 В 1992 году Рафаэль стал одним из первых офицеров вновь создаваемой национальной армии и был направлен в звании лейтенанта в Карабах. В боях за Кельбаджар Рафаэль уничтожил бронемашину врага вместе с экипажем. 7 июля 1992 года в очередном бою Рафаэль героически погиб.

Был холост.

Указом президента Азербайджана 16 сентября 1994 года Рафаэлю Шарафат оглы Габибову посмертно присвоено звание Национального героя. 

(русский текст — газета «Очаг»)

Rəfael Hacı Şərafət oğlu 20 aprel 1964-cü ildə Əli Bayramlı şəhərində doğulmuşdur. 1981-ci ildə buradakı 14 saylı orta məktəbi bitirmişdir. Baltik qoşunlarında xidmətini başa vuraraq Gizirlər məktəbinə daxil olur. 1992-ci ildə o yenicə yaranmağa başlayan Milli Ordunun ilk zabitlərindən olur. Rəfael leytenant rütbəsi ilə 23 may 1992-ci il Qarabağa döyüş bölgəsinə göndərildi. O, Təzəkənd, Narıştar, Zod, Çapar kəndləri uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edir. Rəfael Kəlbəcər uğrunda gedən döyüşlərdə düşmənin PDM-24 tipli zirehli maşınını heyət ilə birlikdə məhv edir, vətən oğlunun adı elləri dolaşır sonrakı döyüşlərdə 7 iyul 1992-ci il qəhrəmancasına həlak olur.

Subay idi.

Azərbaycan Respublikası prezidentinin 16 sentyabr 1994-cü il tarixli 202 saylı fərmanı ilə leytenant Həbibov Rəfael Hacı Şərafət oğluna ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adına layiq görülmüşdür.

Əli Bayramlı şəhər qəbristanlığında dəfn edilmişdir. Oxuduğu 14 saylı məktəb qəhrəmanımızın adını daşıyır. Büstü qoyulub.

vikipediya

Обсуждение закрыто.