Daily Archives: 13.04.2017

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ: САДЫГ ГУСЕЙНОВ

Стандартный

Sadıq Hüseynov (milli qəhrəman)

Садыг Гусейнов родился 29 июля 1969 года в селе Ходжавенд Агджабединского района. В 1989 году поступил на службу в Шушинский горотдел милиции оперуполномоченным. Принимал  активное участие в боях вокруг родного города.

13 апреля 1992 года армянские формирования вели ракетный  обстрел Шуши. Спасая своих товарищей, Садыг героически погиб.

Указом президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея 8 октября 1992 года Садыгу  Даяндур оглы Гусейнову посмертно присвоено звание Национального Героя.

Sadıq Hüseynov  29 iyul 1969-cu ildə Ağcabədi rayonunun Xocavənd kəndində doğulmuşdur. 19681978-ci illərdə burada orta məktəbdə oxumuşdur. 1989-cu ildə DİN-nin sərəncamı ilə Şuşa şəhərində sahə müvəkkili olaraq işə başlayır.

 29 mart 1992-ci il o döyüşlərdən birində ağır yaralanır buna baxmayaraq silahı yerə qoymurdu. 13 aprel 1992-ci il erməni faşistlərinin silahlı dəstələri Şuşanı ağır raket atəşinə tutmuşdular. Sadıq döyüş yoldaşlarını xilas edərkən qəhrəmancasına həlak oldu.

Ailəli idi, bir övladı yadigar qalıb.

Azərbaycan Respublikası prezidentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli 264 saylı fərmanı ilə Hüseynov Sadıq Dayandur oğluna ölümündən sonra «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adına layiq görülmüşdür.

Ağcabədi rayonunun Xocavənd kəndində dəfn edilmişdir.

Реклама

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ: РАФАЭЛЬ ГАБИБОВ

Стандартный

rafael.jpg

Рафаэль Шарафат оглы Габибов родился 20 апреля 1964 года в городе Али Байрамлы. В 1991 году окончил среднюю школу №14. После срочной службы в Советской Армии поступил в школу прапорщиков.

 В 1992 году Рафаэль стал одним из первых офицеров вновь создаваемой национальной армии и был направлен в звании лейтенанта в Карабах. В боях за Кельбаджар Рафаэль уничтожил бронемашину врага вместе с экипажем. 7 июля 1992 года в очередном бою Рафаэль героически погиб.

Был холост.

Указом президента Азербайджана 16 сентября 1994 года Рафаэлю Шарафат оглы Габибову посмертно присвоено звание Национального героя. 

(русский текст — газета «Очаг»)

Rəfael Hacı Şərafət oğlu 20 aprel 1964-cü ildə Əli Bayramlı şəhərində doğulmuşdur. 1981-ci ildə buradakı 14 saylı orta məktəbi bitirmişdir. Baltik qoşunlarında xidmətini başa vuraraq Gizirlər məktəbinə daxil olur. 1992-ci ildə o yenicə yaranmağa başlayan Milli Ordunun ilk zabitlərindən olur. Rəfael leytenant rütbəsi ilə 23 may 1992-ci il Qarabağa döyüş bölgəsinə göndərildi. O, Təzəkənd, Narıştar, Zod, Çapar kəndləri uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edir. Rəfael Kəlbəcər uğrunda gedən döyüşlərdə düşmənin PDM-24 tipli zirehli maşınını heyət ilə birlikdə məhv edir, vətən oğlunun adı elləri dolaşır sonrakı döyüşlərdə 7 iyul 1992-ci il qəhrəmancasına həlak olur.

Subay idi.

Azərbaycan Respublikası prezidentinin 16 sentyabr 1994-cü il tarixli 202 saylı fərmanı ilə leytenant Həbibov Rəfael Hacı Şərafət oğluna ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adına layiq görülmüşdür.

Əli Bayramlı şəhər qəbristanlığında dəfn edilmişdir. Oxuduğu 14 saylı məktəb qəhrəmanımızın adını daşıyır. Büstü qoyulub.

vikipediya