НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ: ШАХЛАР ГУСЕЙНОВ

Стандартный

Şahlar_Hüseynov.jpg

Шахлар Гусейнов родился 26 ноября 1968 года в селе Ханкаван Разданского района Армянской ССР. В 1986-88 годы проходил службу в Советской Армии.

В 1992 году добровольцем записался в гянджинский батальон. Погиб 10 апреля 1992 года у села Шыхарх (Маргушаван).

Указом президента Азербайджанской Республики 7 июня 1992 года Шахмару Гусейнову посмертно присвоено звание Национального Героя.

Şahlar Hüseynov 26 noyabr 1968-ci il ERnənistan SSR  Razdan rayonunun Hankavan kəndində anadan olmuşdur. 1985-ci ildə burada təhsilini rus dilində başa vurmuşdur. 19861988-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur.

Şahlar erməni vəhşilərinin 1992-ci il 25-26 fevral Xocalıda törətdikləri hadisədən sonra könüllü olaraq Gəncə batalyonuna daxil olur. O, erməni dilini təmiz bildiyi üçün kəşfiyyata həmişə tək gedər çox mühüm məlumatlarla dönərdi. 10 aprel 1992-ci il Şıxarx (keçmiş Marquşevan) kəndinə hücum edən erməni qəsbkarlarının hücumunun qarşısı alınır, bu döyüşdə Şahlar Hüseynov şücaət göstərərək qəhrəmancasına həlak oldu.

Subay idi.

Azərbaycan Respublikası prezidentinin 7 iyun 1992-ci il tarixli 833 saylı fərmanı ilə Şahlar İsa oğlu Hüseynova ölümündən sonra «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adına layiq görülmüşdür.

Обсуждение закрыто.