«KOROĞLU» DASTANI: «QUL DEYƏRLƏR, QULUN BOYNUN BURARLAR…»

Стандартный
«KOROĞLU» DASTANI: «QUL DEYƏRLƏR, QULUN BOYNUN BURARLAR…»

Qul deyərlər qulun boynun burarlar,
Qullar qabağında gedən tirəm mən.
Hesablıya dağ da olsam əyilləm,
Bədhesaba yaman kinligirəm mən.

 
Qırram qoşununu xaki-pay kimi,
Bir qılınc vuraram Əmiray kimi.
Mən coşmuşam boz bulanıq çay kimi,
İnanma ki, neçə ilə sönəm mən.

 
Koroğlu da yatıb-yatıb oyanmış,
Misri qılınc qızıl qana boyanmış,
Mən poladam, dəmirçidə dayanmış,
Şüşəyəmmi əl dəyəndə sınam mən?

 

«Koroğlunun Ərzurum səfəri» qolu

 

 

 

Обсуждение закрыто.