27 МАРТА 1917 — ИЗБРАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА МУСУЛЬМАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА

Стандартный

После Февральской революции в Азербайджане стали создаваться и мусульманские национальные советы. 27 марта 1917 года из представителей национальной интеллигенции был избран Временный исполнительный комитет Мусульманского национального совета. В состав комитета входили представители интеллигенции и нефтепромышленников: А.М. Топчубашев, Фатали Хойский, М.Э. Расулзаде, А.Т. Тагиев, А.А. Амирджанов, Х.А. Алиев, М. Асадуллаев, М. Гейдаров и др. Председателем исполкома был избран М.Г. Гаджинский, а его заместителем М.Э. Расулзаде. От большевиков в состав Национального Совета вошли Нариман Нариманов и Мешади Азизбеков.

Мусульманские национальные советы и комитеты были созданы в Ленкоране, Гусаре, Худате, Губе, Нухе, Шамахе, Гяндже и в других местах. Эти национальные советы и комитеты явились зародышем будущей политической власти буржуазии.

http://splanet.ru/paper/r1-141231.php

1917 – Bakıda Müsəlman Milli Şurasının Müvəqqəti İcraiyyə Komitəsi seçilib.

Quruma M.Ə.Rəsulzadə, Ə.M.Topçubaşov, M.H.Hacınski, F.X. Xoyski, M.Əsədullayev və digər ziyalılar, milli burjuaziya nümayəndələri daxil idi.

1917-ci ilin Fevral inqilabından sonra, bütün Rusiya imperiyasında olduğu kimi, Azərbaycanda da ikihakimiyyətlik vardı.

Bolşeviklər “Bakı Soveti”ni yaratmış, Rusiya Müvəqqəti Hökumətinin yerli hakimiyyət orqanı kimi isə İctimai Təşkilatların İcraiyyə Komitəsi

Обсуждение закрыто.