Daily Archives: 15.03.2017

MEYDAN GÜNDƏLİYİ. 15 MART 1988

Стандартный
MEYDAN GÜNDƏLİYİ. 15 MART 1988

15 mart 1988. 

Yuqoslaviyaya rəsmi səfərə gedən Sov.İKP MK Baş katibi M.S.Qorbaçovu müşayiət edənlərdənbiri Q.X.Şahnazarovdur. Artıq akademik T.S.Xaçaturova istinad etməklə nüfuzunu ləkələmiş A.Ağanbeqyanı belə rəsmi yerlərdə başqa erməninin əvəz etməsi bizim adamların o saat diqqətini çəkdi. Read the rest of this entry