«MEYDAN GÜNDƏLİYİ». 26 FEVRAL 1992

Стандартный
«MEYDAN GÜNDƏLİYİ». 26 FEVRAL 1992

«26 fevral.

“Azadlığ”ın müxbiri Xaliq Bahadır Şuşadan telefonla xəbər verir: Xocalı od içindədir.Şəhər tam əldən gedib. Hərbçilərin “qadınla-rı və uşaqları məhv etməyin,21 onları Mərkəzə yığın”sözlərini ratsiya tutub.DİN İnformasiya Mərkəzindən fevralın 26-sı saat 16-ya olan mə’lu-mat: “Xocalı 99 faiz itirilib”».(“Azadlıq” qəzeti, 28.02.1992).***«Tarixsə IV orduya münasibətdə vaxtsız sərt mövqeyin Azərbaycan üçün baha başa gələcəyinisübut etdi.

İki ay keçməmiş Azərbaycan xalqı Xocalı faciəsi ilə üzləşməli oldu. Təsadüfi deyildi ki,müxalifətin üzvü Araz Əlizadə IV orduya münasibətdə tutulan mövqeyin Xocalı faciəsi günlərindəsəhv olduğunu dərk edərək deyirdi ki, “Vətənə ən böyük xəyanət edən mənəm, çünki neçə aydanbəri Moskvada danışıqlar aparıb tə’kid etmişəm ki, ordu bizim sərəncamımıza keçməlidir”».«“Pro-Armeniya” agentliyi əməkdaşı Şextmanın “Meqapolis-ekspress”də dərc olunanməqaləsində Ağdam sakinlərinin öldürülmüş həmvətənlərinin dərisini soyması haqda iftira yayılırdı.67 milyon dollar vəsait qoymuş erməni diasporunun köməyi ilə yaradılan “Vesti” xəbərlərproqramının faktları təhrif etməklə “vəhşi azərbaycanlı obrazı yaratmaq“ sahəsindəki fəaliyyəti bucəhətdən xüsusilə təhlükəli idi. Erməni tərəfi xarici jurnalist Florens De-vidin guya sözlərinə istinadedərək Ç.Mustafayevin çəkdiyi kadrların22 saxta olduğunu yaymağa çalışsalar da F.Devid belə fikirsöyləmədiyini bəyan etməklə erməni uydurmasına son qoydu».(O.B.Sultanov. … Azərbaycanda siyasi mübarizə. 139, 164-üncü səhifələr. Bu kitabın 156-169-uncu səhifələrində Xocalı faciəsinin ətraflı və obyek-tiv təhlili verilib).***Bugünkü “Azadlıq” AXC sədri Əbülfəz Elçibəyin 27 fevral tarixli bəyanatını dərc edib. Buradadeyilir ki, “Qarabağda azərbaycanlılar yaşayan 56 yaşayış məntəqəsindən 47-si dağıdılmış və işğalolunmuşdur”. Bunda başlıca olaraq Mütəllibovu suçlandıran Elçibəy AXC-nin 29 fevrala tə’-yinolunmuş mitinqinin qeyri-müəyyən müddətə tə’xirə salındığını bildi-rir.

Обсуждение закрыто.