Daily Archives: 17.02.2017

«MEYDAN GÜNDƏLİYİ». 17 FEVRAL 1990

Стандартный
«MEYDAN GÜNDƏLİYİ». 17 FEVRAL 1990

17 fevral 1990.

Kondisioner zavodunda AXC İdarə Heyətinin üzvləriVurğun Əyyublu, Pənah Hüseynov və Hikmət Hacızadə ilə görüş Zavodun 10 min işçisi var. 2 növbəli iş gedir. İndi tətildir.Pənah Hüseynov: Böhrandan çıxış yolunu işə başlamaqda görürlər.Guya işə başlasaq orduya bəhanə qalmaz. Ancaq belə deyil — rəhbərlik deyir ki, qoşun çıxsa yenəara qarışa bilər. Read the rest of this entry

MEYDAN GÜNDƏLİYİ: 16 FEVRAL 1990

Стандартный
MEYDAN GÜNDƏLİYİ: 16 FEVRAL 1990

16 fevral 1990.

EA-nın əsas binası, ikinci qat.Müşavirə (AXC — KP) Saat 15.30.İştirakçılar: Yusif Səmədoğlu, Vurğun Əyyublu, Dilarə Əliyeva, Firidun Səməndərov, İsaQəmbərov, Pənah Hüseynov, Əbülfəz Əliyev, Sabir Rüstəmxanlı, İsmayıl Şıxlı (AXC-dən).Qurban Xəlilov, Kamran Rəhimov, Urxan Ələkbərov, Adil Hacıyev (KP-dən).***Qurban Xəlilov: Mən DQMV-də XİK-nin əleyhinə olmuşam. 1926-dan partiya üzvüyəm. Read the rest of this entry

ГЕНЕРАЛ, НЕДОЛГО ВОЗГЛАВЛЯВШИЙ СОВЕТСКИЙ АЗЕРБАЙДЖАН: МИР ТЕЙМУР ЯКУБОВ

Стандартный

YAQUBOV.jpg

Якубов Мир Теймур Мир Алекпер оглы

24.10(6.11).1904 родился в Баку
13.2.1970 умер в Баку
1927 член ВКП(б)

Образование

 — 1926 слушатель вечернего отделения Бакинского рабочего факультета
 
9.1926 — 7.1930 учёба на землеустроительном факультете Московского межевого института
8.1930 — 5.1933

 

аспирант Научно-исследовательского совхозного института Всесоюзной Академии Сельскохозяйственных Наук имени

   В. И. Ленина

Послужной список

6.1920 — 9.1925 старший контролёр Коммунального управления Бакинского Совета
9.1925 — 8.1926 ответственный секретарь Организационного отдела Бакинского Совета
5.1933 — 9.1934 проректор, заведующий кафедрой Азербайджанской высшей коммунистической сельскохозяйственной школы
9.1934 — 3.1936 инструктор Сельскохозяйственного отдела ЦК КП(б) Азербайджана по вузам
3 — 6.1936

 

преподаватель Азербайджанской высшей коммунистической сельскохозяйственной школы, Бакинского

   землеустроительного техникума

6.1936 — 3.1938 1-й секретарь ЦК ЛКСМ Азербайджана
3.1938 — 3-й секретарь ЦК КП(б) Азербайджана
18.7.1938 — 7.4.1941 председатель Верховного Совета Азербайджанской ССР
3.1940 — 3.1941 заведующий Отделом пропаганды и агитации ЦК КП(б) Азербайджана
 — 3.1941 секретарь ЦК КП(б) Азербайджана по пропаганде и агитации
6.3.1941 — 25.5.1950

 

народный комиссар — министр внутренних дел Азербайджанской ССР, старший майор — комиссар —

   комиссар государственной безопасности III-го ранга — генерал-лейтенант

5.1950 — 8.1954 в резерве МВД СССР, генерал-лейтенант
6.1950 — 4.1952 2-й секретарь ЦК КП(б) Азербайджана
4.1952 — 4.1953 1-й секретарь Бакинского областного комитета ЦК КП(б) — КП Азербайджана
14.10.1952 — 14.2.1956 член Центральной Ревизионной Комиссии КПСС
6.4.19533 — 12.2.19544 1-й секретарь ЦК КП Азербайджана
1954 — 1957 директор Хазмасского консервного завода (Азербайджанская ССР)
8.1954 в запасе
28.8.1956 исключён из КПСС
1957 — инженер проектно-сметной группы «Азпродстроя»

Звания

29.3.1941 старший майор государственной безопасности
14.2.1943 комиссар государственной безопасности
14.12.1944 комиссар государственной безопасности III-го ранга
9.7.19455 генерал-лейтенант

Награды

27.4.1940

 

 

орден Ленина — в ознаменование 20-й годовщины освобождения Азербайджана от ига капитализма и установления там

   советской власти, за успехи а развитии нефтяной промышленности, за достижения в области подъёма сельского

   хозяйства и образцовое выполнение строительстве Самур-Дивичинского канала

28.11.1941 орден Красной Звезды — за строительство оборонительных сооружений
15.6.1943

 

орден Красного Знамени — за образцовое выполнение заданий Правительства и проявленные при этом доблесть и

   мужество

25.2.1946 орден Трудового Красного Знамени 
24.8.1949 орден Красного Знамени — за выселение из Прибалтики, Молдавии и Черноморского побережья Кавказа