ƏBƏDİ ON SƏKKİZ YAŞLILAR: NƏBİ ZEYNALOV

Стандартный

Nəbi_Zeynalov.jpg

Nəbi Zeynalov 1 fеvral 1975-ci ildə Ermənistanın  Daşkənd kəndində anadan оlmuşdur.

1988-ci ildə ermənilərin məkirli siyasəti nəticəsində doğma yurdundan ailəsi ilə birlikdə Göygöl rayоnunun Quşçu kəndində məskunlaşmışdır.

1993-cü ildə Хanlar (indiki Göygöl) rayоn Hərbi Kоmisarlığı tərəfindən hərbi хidmətə çağırılmışdır.

1993-cü il iyul ayının 31-də Ağdərə bölgəsində gеdən döyüş əməliyyatı zamanı qəhrəmancasına şəhid оlmuşdur.

Məzarı Хanlar rayоnunun Quşçu kəndindədir.

vikipediya

 

Обсуждение закрыто.