Ə. TAHİRZADƏ. «MEYDAN GÜNDƏLİYİ». 27 YANVAR 1990

Стандартный
Ə. TAHİRZADƏ. «MEYDAN GÜNDƏLİYİ». 27 YANVAR 1990

27 yanvar 1990. Saat 20-dən televiziya (yalnız Bakı kanalı) işləyir. Evə gələndə gördüm ki, hamı evlərin qarşısında“Azadlıq” radiosuna qulaq asır. AZƏRBAYCAN TELEVİZİYAS IRafiq Hüseynov açdı:52 Qara əllər Az.TV-nin ürəyi olan enerji bloku-nu partladıb.

(Başsağlığıverdi).Ayaz Mütəllibovun çıxışı verilir: Şəhid olmuş qeyrətli oğulla-rımız…Dərdin zəkaya üstün gəlməsinə yol vermək olmaz. (Tətildə iştirak edənləri hədələdi).Elektrik stansiyaları dayanmaq ərəfəsindədir. Neft çıxarışı bir ildən sonra normal qaydaya düşəbilər.Hamı işə başlasın.Bizim xahişimizlə, müdafiə nazirinin əmri ilə zabit ailələrinin, rusdilli əhalinin Bakıdan getməsidayandırılıb.DQMV-də Respublika Təşkilat Komitəsi işə başlamışdır.Partiya təşkilatları ciddi böhran keçirir.***Azərbaycan Təşkilat Komitəsi üzvləri gəlib 27-sində Stepanakertə. Vilayətin yolları açılıb.***Mirzə İbrahimov xalqa müraciət etdi: Cümə axşamları qeybət etmək (?! — Ə.T.) olmaz.Provokatorlar (?! — Ə.T.) var — gəzirlər, cavanları yoldan çıxarırlar (?! — Ə.T.).***Təzəpir məscidi göstərildi.Oljas Süleymenov çıxış etdi: 21-ində Bakıdan ilk zəngləri eşit-dim, 22-sində burada idim. Nə vaxtgedəcəyimi bilmirəm. Mənim yadıma gələn, Sovet ölkəsində ordu ilk dəfə dinc əhaliyə atəş açıb.İşə başlamaq gərəkdir. (Qəhərləndi). “ZAMAN”Kərkicahanda silahlar yığılır. Lənkərana girməkdən danışıldı. AXC Lənkəran şöbəsi səlahiyyət-lərini yerə qoyub, silahı təhvil veriblər. 1 zabit, 5 terrorçu öldürülüb. (Müdafiə komitəsi dağlaraçəkilib). 20 nəfər həbs edilib.***Rəhim Qazıyev də tutulub.“Zaman” vətənpərvərlərimizi “terrorçu” adlandırdı. Bir azərbaycanlı sürücü bu işləri mafiyanıntörətdiyini dedi. Azərbaycanlılar yalvarır-dılar ki, ruslar getməsin.***“AZADLIQ” radiosuSürixdən Azərbaycana tibbi yardım gəlib. (Həkimlərin Bakıda güllə-lənməsindən çoxlu faktlardanışıldı).Bonn, Kopenhagen, Paris, Qars və b. şəhərlərdə azərbaycanlıların etiraz nümayişləri olub.Yusif Səmədoğlu AXC İH-nin qərarını oxudu.

SSRİ AS-nin 12 deputatı (Afanasyev və b.) Azərbaycanda vəziyyətlə bağlı olaraq SSRİ AS-ninfövqəladə sessiyasının çağırılmasını tələb etmişlər. (Bunu Bill Keller “Nyu-York tayms”dakıməqaləsində xəbər verib).“Vaşinqton post” da yazıb bundan. Bu qəzet sovet qoşunlarının Bakıya soxulmasını Çexoslovakiyavə Əfqanıstanı tutmağa bənzədir. Qəzet Etiba-rın tutulmasını xəbər verir. Bu böhranı Qorbaçovun1985-də hakimiyyətə gələndən bəri qarşılaşdığı ən böyük böhran adlandırır. Təhlükəsizlik qüvvələri 80 nəfəri həbs edib.Assoşieyted Press Agentliyi xəbər verir ki, Latviyada Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələridanışıq aparmağa razılıq veriblər.Bakatin: “AXC-də sağlam qüvvələr vardır”.Yazov Azərbaycan deputatları ilə görüşəndən sonra küçələrdən tankları yığışdırıb.“AMERİKANIN SƏSİ”“Faynenşl tayms” Azərbaycan hadisələrinə dair məqalə həsr edib.24 yanvarda ABŞ Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi 4 müsəlman təşkilatı ilə görüşüb,Azərbaycanda vəziyyəti müzakirə edib, Azərbaycana tərəfdar çıxıb. Sovet İttifaqında 60 milyonluqmüsəlmanların vəziyyəti-nə fikir verilmədiyi qeyd olunub.Heydər Əliyev Qorbaçovu kəskin tənqid edib (daimi nümayəndəlikdə). Vəzirov ordunungəlməsini təsdiq edib.“Gxtibar — narodnıy qeroy!”, “Etibara azadlıq!”. (Metronun girəcəyinə yazılıb yapışdırılıb bunlar).6 qara “Volqa” və 1 RAF-da Etibarı müdafiə edən vərəqələr vurulub.Dünən Yazov jurnalistlərlə müsahibəsində deyib ki, AXC-nin struk-turunu ləğv etməyə gəlmişik.Guya AXC respublikada Sovet hakimiyyətini devirmək istəyib.***Respublika radiosu ilə xəbərləri qeyri-azərbaycanlı şəxs oxuyur.***Azərbaycan Xalq Cəbhəsi ilə Ermənistan Ümummilli Hərəkatı arasın-da silahlı qüvvələri geriçəkmək haqqında razılıq əldə olunub. Bazar günü səhər tezdən qüvvəyə minir.***Vaşinqtonda Sovet səfirliyi qarşısında cümə günü (dünən) bu həftə 2-ci dəfə azərbaycanlılarSovet ordusuna qarşı nümayiş keçirmişlər (Azərbaycan Mədəniyyət Ocağı təşkil edib). Qızıl ordununtəcili çıxıb getməsini tələb etmişlər. (Çərşənbə günü də nümayiş olub).Bakıya göndərilən əsgərlərin cibindən yazı çıxıb: “Ermənilər, azərbay-canlıları öldürün!”.***20 yanvardan sonra “Kommunist” qəzeti ilk dəfə bu gün kiçik formatda çıxıb. 24-25 yanvardakıAzərbaycan KP MK-nın plenumu (A.Mütəllibovun I katib seçildiyi) haqqında hesabat var.Həsən Həsənovun Nazirlər Sovetinin sədri seçilməsi haqqında Azərbaycan SSR AS RH-ninfərmanı (16.01.90), Bakıya qoşun yeridilməsi ilə bağlı faciəli hadisələri təhqiq edəcək deputatkomissiyası (sədr M.T.Abbasov, sədr müavini T.E.Qarayev) haqqında məlumat, respublika rayon-larında vəziyyətdən reportajlar, Etibar Məmmədov, Məhəmməd Hatəmi və Fəhmin Hacıyevin həbsibarəsində Azərinformun

 

Реклама

Обсуждение закрыто.