Daily Archives: 11.01.2017

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ШИРВАНУ КЕРИМОВУ

Стандартный

11 января 2017 года после непродолжительной тяжелой болезни в Баку безвременно скончался уроженец Зангелана Мамедов Гудрат Агакиши оглы, двоюродный брат руководителя СООО «Лига азербайджанцев Самарской области» Ширвана Керимова.

Правление ЛАСО выражает глубокие соболезнования Ш. Керимову, всем родным и близким покойного.

Allah rəhmət eləsin!

КААБА.jpg

Реклама

Ə. TAHİRZADƏ. «MEYDAN GÜNDƏLİYİ». 11 YANVAR 1990

Стандартный
Ə. TAHİRZADƏ. «MEYDAN GÜNDƏLİYİ». 11 YANVAR 1990

11 yanvar 1990.23 Vəziyyət çox pisdir. “Planetimizin mənzərəsi” verilişində icmalçı QabilHüseynov heç bir xarici ölkədən yox, yalnız öz respublikamızın vəziyyətindən danışdı. Qeyd etdi ki,bu işdə təqsirkar Moskvadır. Lap axırda dedi ki, xalqımız yırtıcı, hiyləgər, məkrli, canavar təbiətlidüşmənə qarşı Cəbhənin bayrağı altında birləşməlidir. Read the rest of this entry