Daily Archives: 04.01.2017

ŞƏHİDLƏR: MÜŞFİQ MİRZƏYEV

Стандартный

 

musfiq_mirz%c9%99yev

Müşfiq Mustafa oğlu Mirzəyev — «Azərbaycan Bayrağı» ordeni ilə təltif olunmuş şəhid (9 oktyabr 1994)

Müşfiq Mirzəyev 3 yanvar 1970-ci də ildə Ermənistanin Cermuk şəhərində anadan olub, orada orta məktəbi bitirmisdir. 1988-ci ildən Mingəçevirdə yaşayırdılar. 1988-1990-ci illərdə kecmiş Sovet ordusu sıralarında hərbi xidmətini Monqolustanda yerinə yetirmişdir. Read the rest of this entry

Реклама

4 ЯНВАРЯ 1963 — УПРАЗДНЕНИЕ РАЙОНОВ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

Стандартный
4 ЯНВАРЯ 1963 — УПРАЗДНЕНИЕ РАЙОНОВ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

Указом Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР от 4 января 1963 года были упразднены Агджабединский, Али-Байрамлинский, Агсуинский, Балакенский, Дашкесанский, Джебраильский, Девечинский, Евлахский, Ждановский, Зардабский, Гахский, Губадлинский, Гутгашенский, Мир-Баширский, Нухинский, Пушкинский, Саатлинский, Товузский. Хачмазский районы; в Нахчыванской АССР – Ордубадский и Шахбузский районы, в НКАО – Шушинский район. Но, спустя год – в июле 1964 года Джебраильский, Гасым-Исмаиловский, Губадлинский, Пушкинский районы, а в январе 1965 года (в это время Н. С. Хрущев был уже смещен с поста) все упраздненные в 1963 году районы были восстановлены. В июле 1967 года Астраханбазарский район был переименован в «Джалилабадский район», а в сентябре 1968 года Нухинский район стал именоваться «Шекинский район».