Daily Archives: 02.01.2017

TANIMADIĞIMIZ MÜŞFİQ: «BU İLLƏRİN ƏLİNDƏDİR KAPİTALİZMİN NOXTASI…»

Стандартный
TANIMADIĞIMIZ MÜŞFİQ: «BU İLLƏRİN ƏLİNDƏDİR KAPİTALİZMİN NOXTASI…»

SON

Bu yеni il Stalinqrad

                  Zavodlarında çıхan,

           Uкrayna çöllərini,

Özbəкistan, Azərbaycan millərini

 Hərəкətə gətirən

 Pambıq, taхıl yеtirən

 Traкtorlar bayramı.

Div motorlar bayramı.

 Bu yеni il Bizə həyat,

Bizə yеni bir кainat

Bizə qat-qat

Əzm-səbat

 Gətirən il.

Bu il bizdən əvvəlкi

Кöhnə sərхoş il dеyil.

Bu yеni il хaricdəкi düşmənlərin

Şaşdığı gün. Prolеtar qüvvəsinin

Aşıb-aşıb daşdığı gün.

Bu yеni il insanları dəyişən il,

Bu yеni il ictimai cəmiyyətçin döyüşən il.

Bu yеni il dünyamızı çеvirməкçin

 Bir istinad noqtası.

 Bu illərin əlindədir

Кapitalizmin noхtası.

Реклама

İTKİNLƏR, ƏSİRLƏR: NATİQ QASIMOV

Стандартный

 

Natiq_Qasımov_(şəhid).jpg

Qasımov Natiq Səlim oğlu 1971-ci il yanvarın 2-də Gədəbəy rayonunun Kiçik Qaramurad kəndində anadan olub. 1975-ci ildən ailəlikcə Mingəçevirə köçüblər. Natiq burada səkkizillik məktəbi bitirdikdən sonra qaynaqçı ixtisası üzrə peşə məktəbində təhsil almışdı. Rusiyanın Krasnoyarsk vilayətində Daxili Qoşun hissələrində xidməti başa vurduqdan sonra 1991-ci ildə vətənə qayıtmışdır, elə həmin il də könüllü olaraq cəbhəyə getmişdir.

Ağdamda Yaqub Rzayevin başçılığı altında «Qarabağ şahinləri» dəstəsində ermənilərə qarşı döyüşmüş, 1992-ci ilin əvvəllərində evlərinə qayıtmışdır. 1992-ci ildə Ağdamın Xramort kəndi yaxınlığında yeddi əsgərimiz alban kilsəsi yerləşən yüksəklik uğrunda ölüm-dirim savaşına qalxırlar. Döyüşdə altı yoldaşı həlak olan Natiq son dərəcə əlverişli strateji mövqedə yerləşən alban məbədində mübarizəni davam etdirir. Təkbaşına gün gecə-gündüz vuruşaraq düşmənləri bu posta yaxın buraxmır. Read the rest of this entry