Daily Archives: 31.12.2016

Ə. TAHİRZADƏ. «MEYDAN GÜNDƏLİYİ». 31 DEKABR 1989

Стандартный
Ə. TAHİRZADƏ. «MEYDAN GÜNDƏLİYİ». 31 DEKABR 1989

31 dekabr 1989. Bu ilin son gününü Azərbaycan SSR AS RH-nin “Kirovabad şəhərinin GƏNCƏ şəhəriadlandırılması haqqında” fərmanı ilə (30.12.1989) qarşılayırıq.
***SƏNƏD“AXC Naxçıvan Vilayət Şöbəsinin məclisində Ramiz Tağıyev AXC Culfa rayon şöbəsinin sərhədboyunda etiraz aksiyası keçirmək təşəbbüsündən söhbət açdı. Məclis üzvlərinin əksəriyyəti buhərəkatın Naxçıvan MSSR-in hər yerində, yəni sərhəd boyu — Sədərəkdən Ordubadadəkkeçirilməsi işini bəyəndilər və qəbul etdilər…Sonra sərhədə məşəllərlə çıxacağımız günün müəyyənləşdirilməsi müzakirə edildi. Mən təklif etdim ki, dekabrın 12-ni müəyyənləşdirək. Çünki həmin gün otaylı qardaşlarımızın yaddaşındaS.C.Pişəvərinin başçılığı altında yaradılmış milli hökumətin ildönümüdür. Lakin Ramiz Tağıyev, Asəf Quluyev, Fəraməz Allahverdiyev buna qəti etiraz etdilər ki, yubatmaq lazım deyil. A[rif]Rəhimov ortaq variant təklif etdi: həm dekabrın 4-də, həm də 12-də sərhədə çıxaq. Beləliklə,dekabr ayının 4-də sərhəd boyu məşəllər yandırmaq haqqında qərar qəbul olundu. […] Dekabrın4-də Araz boyunda məşəl yandırma əməliyyatı yüksək səviyyədə keçdi… […] Dekabrın 12-dəkeçirilən sərhəd aksiyasından sonra qəti qərarlaşdırıldı ki, Cənubi Azərbaycanla əlaqələr bərpaolunmasa Araz kənarındakı 14 min hektara yaxın torpaq sahəsi əhalinin istifadəsinə verilməsiüçün tikanlı məftillər sökülsün. Bəs həmin aksiya nə vaxt keçirilsin? […] Sonra 31 dekabrınüzərində dayandıq. Belə mülahizə yürütdük ki, həmin gün hamı miladi təqvimi ilə yeni iliqarşılamağa hazırlaşır. Xristian dünyasının bayramıdır. Sovet rəhbərliyi həmin gün qan tökməyəcəhd göstərsə özlərini Avropada və bütövlükdə xristian dünyasında biabır edər. […] … Dekabrın31-də isə saat 12-də naxçıvanlılar sərhəd dirəklərini sökməyə başladılar”.

ЯЛЧЫНУ РЗАЗАДЕ 70 ЛЕТ

Стандартный

Ялчын Имран оглы Рзазаде (род. 31 декабря 1946 года) — азербайджанский певец.

Родился 31 декабря 1946 года в Ленкорани в семье интеллигентов. В 1963 поступил в Азербайджанский государственный университет культуры и искусств. В 1967 году в этом же институте поступил на актерский факультет. В 1968 Ялчын Рзазаде поступил в консерваторию им. Узеира Гаджибекова. В 1979 году стал заслуженным артистом Азербайджанской ССР. В 1999 удостоен звания Народного артиста Азербайджана. Дважды чемпион по карате. Дружелюбный и разговорчивый человек. Управляющий кафедрой вокала и поп-музыки Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. Женат, имеет троих детей.

Ялчын Рзазаде был заинтересован искусством со школьных годов. Интерес к искусству приводит его в Азербайджанский государственный университет культуры и искусств, в актерский факультет. В 1973 году, окончив Азербайджанскую государственную консерваторию, получил красный диплом. Еще студентом, идет на работу в Азербайджанское гостелерадио и начинает работать ассистентом режиссёра. По приглашению Гюлары Алиевой вступает в коллектив «Дан Улдузу». Зрителям стал известен в 1960-х годах, благодаря песне Джахангира Джахангирова «Журавли». Сотрудничал со многими ансамблями и композиторами: с Джанхангиром Джахангировым, Тельманом Гаджиевым, Эмином СабитоглуОктаем Казымовым, Тофиком Гулиевым, Эльзой Ибрагимовой, Октаем Раджабли, и пр. композиторами, с ансамблем «Дан Улдузу», «Севиль», «Хатира» и прочими.

В 1978 году впервые сыграл главную роль в фильме «Од ичинда».