Daily Archives: 24.12.2016

TANIMADIĞIMIZ MÜŞFİQ: REKONSTRUKSİYA

Стандартный
TANIMADIĞIMIZ MÜŞFİQ: REKONSTRUKSİYA

Tozu dumana qatdıq, dumanı toza qatdıq,

Ortabab кəndliləri çəкdiк кolхoza qatdıq.

Yürüdüк, qarşımızda əyildi qarlı dağlar,

Yürüdüк, aramızdan silinsin qolçomaqlar.

Yürüdüк, arхamızca şaхələndi sеmеntlər,

Dəyişməzmi bu halda bütün tеmpеramеntlər?!

Yürüdüк avtolarla; еlекtriкlərlə biz,

Yürüdüк, sayəmizdə qucaqlaşdı dağ, dəniz,

Yürüdüк, üstümüzdən çəкildi hər qaraltı,

Yürüdüк, tunеllərlə doldu dağların altı.

Yürüdüк, кüçələrdə hürкüşdü çəliк atlar.

Yürüdüк, üfüqləri qızartdı plaкatlar.

Yürüdüк, ənginlərə çəкdiк dəmir dirəкlər.

 Dirəкlərdə tutuşdu, yandı qızıl ürəкlər.

Yürüdüк, çöllər boyu raylar aхdı, uzandı,

Türкsib yollarında yatan еllər oyandı.

Yürüdüк, hər zərrəmiz oldu bizim avtomat,

Bu yürüşə Amеrкa özü bеlə qaldı mat!

24 ДЕКАБРЯ 1989 ГОДА ВЫШЕЛ ПЕРВЫЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «АЗАДЛЫГ»

Стандартный

AZADL;Q.jpg

Azadliq («Азадлыг»; «Свобода») — азербайджанская общественно-политическая ежедневная газета.

Газета основана в 1989 году Народным фронтом Азербайджана как еженедельник. Первый номер журнала вышел 24 декабря 1989 года. Первым редактором газеты был Наджаф Наджафов (1989-1991). Его заместителем был Адалет Тагирзаде.

На ежедневной основе с 1996 года Azadliq в настоящее время издается 6 раз в неделю.

В 2009 газета получила премию имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» (Gerd Bucerius-Förderpreis Freie Presse Osteuropas) в размере 30000 евро.

«Azadlıq» qəzeti 1989-cu ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının həftəlik nəşri kimi yaradılıb. İlk sayı həmin il dekabrın 24-də işıq üzü görüb. Qəzetin ilk redaktoru Nəcəf Nəcəfov olub (1989-1991-ci illər) Read the rest of this entry

ДИРЕКТИВА № 312/12/001 И АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ НА АФГАНСКОЙ ВОЙНЕ

Стандартный

%d0%b0%d1%84%d0%b3%d0%b0%d0%bd

Официально 7500 человек из АзССР прошли службу в «афгане», но их количество увеличилось, так как «афганцы» были среди беженцев из Армении и прибывших из других республик СССР в связи с Карабахской войной. 

На афганской войне погибло 208 воинов-азербайджанцев, ранено 418, пропали без вести .

24 декабря Д. Ф. Устинов подписал директиву № 312/12/001, в которой говорилось: … «Принято решение о вводе некоторых контингентов советских войск, дислоцированных в южных районах нашей страны, на территорию ДРА в целях оказания помощи дружественному афганскому народу, а также создание благоприятных условий для воспрещения возможных антиафганских акций со стороны сопредельных государств» Участие советских войск в боевых действиях на территории Афганистана директивой не предусматривалось, не был определен порядок применения оружия даже в целях самообороны. Правда, уже 27 декабря появился приказ Д. Ф. Устинова о подавлении сопротивления мятежников в случаях нападения. Предполагалось, что советские войска станут гарнизонами и возьмут под охрану важные промышленные и другие объекты, высвободив тем самым части афганской армии для активных действий против отрядов оппозиции, а также против возможного внешнего вмешательства. Границу с Афганистаном было приказано перейти в 15:00 московского времени (17.00 кабульского) 27 декабря 1979 года. Но ещё утром 25 декабря по наведенному понтонному мосту через пограничную реку Амударья переправился 4-й батальон 56-й гвардейской десантно-штурмовой бригады, которому поставили задачу захватить высокогорный перевал Саланг на дороге Термез — Кабул, чтобы обеспечить беспрепятственный проход советских войск. В тот же день началась переброска частей 103-й гвардейской ВДД на аэродромы Кабула и Баграма. На Кабульский аэродром первыми высадились десантники 350 гвардейского парашютно-десантного полка под командованием подполковника Г. И. Шпака…