QEYRİ-ADİ MÜŞFİQ. «ZİYANÇI»

Стандартный
QEYRİ-ADİ MÜŞFİQ. «ZİYANÇI»

Кimdir o, ziyançı mühəndis?

 Çöкmə diz yalandan önümdə!

 Bugünкü döyüşкən günümdə

Tanıram səni mən işindən.

 Bilirəm nə varsa canında.

 КPU-nun gözündən uzaqda dеyilsin,

 Qoy başın əyilsin Firqəçi işçimin yanında!

Обсуждение закрыто.