«YANERƏM, A DAĞLAR..» 11 DEKABR — BEYNƏLXALQ DAĞLAR GÜNÜ

Стандартный

DAĞLAR.jpg

Dağlar Günü — beynəlxalq səviyyədə dağlarla əlaqədar problemlərin həllinə diqqət artırmaq məqsədi ilə keçirilən tədbir.

BMT-nin qərarına əsasən 2002-ci il dünyada Beynəlxalq Dağlar ili adlandırılmışdır. Buna uyğun olaraq növbəti illərdə beynəlxalq səviyyədə dağlarla əlaqədar problemlərin həllinə diqqət artırılmışdır.

BMT-nin Baş Assambleyasının təşəbbüsünə əsasən 2003-cü ildən başlayaraq dünyada 11 dekabr Beynəlxalq «Dağlar Günü» kimi qeyd olunur. Dünyada hər il belə adlı günün keçirilməsinin məqsədi başlıca olaraq dağ sistemlərinin qlobal miqyaslı əhəmiyyətinin cəmiyyət qarşısında bir daha qaldırılmasıdır.

«Dağlar Günü» hər il bir başlıq altında qeyd olunur. 2007-2008-ci illərdə keçirilən dağlar günü dağlarda iqlim dəyişikliyinə və ərzaq təhlükəsizliyinə həsr olunmuşdur.

2009-cu il dekabrın 11-i «Dağlar fəlakət təhlükəsinin idarəedilməsi» adlandırılmışdır. Dağlarda kənd təsərrüfatı üçün yararlı otlaqların mövcudluğu və təbii fəlakət təhlükələrinin olması burada insan fəaliyyətinin tənzimlənməsini tələb edir. Təbii ki, bunu həyata keçirmək üçün milli səviyyədə müvafiq inkişaf strategiyası hazırlanmalıdır və ona əsasən mərhələlər üzrə tədbirlər planı tərtib olunmalıdır.

Международный день гор (на других официальных языках ООНангл. International Mountain Day, исп. Día International de las Montañas, фр. Journée internationale de la montagne, кит. 国际山岳日) — провозглашён Генеральной Ассамблей ООН в резолюции (№ A/RES/57/245), посвящённой итогам Международного года гор. Отмечается ежегодно, 11 декабря, начиная с 2003 года.

В резолюции Генеральной Ассамблеи мировому сообществу предложено «организовывать в этот день мероприятия на всех уровнях с целью пропаганды значения устойчивого развития горных регионов».

 

 

Обсуждение закрыто.