7 ДЕКАБРЯ 1918 — ОТКРЫЛСЯ ПАРЛАМЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Стандартный

Azerbaijan_Parlament.jpg

7 декабря открылся парламент Азербайджанской Демократической Республики, первоначально состоявший из 97 депутатов. Председателем парламента стал Алимардан-бек Топчибашев, выпускник юридического факультета Петербургского университета, дипломат, пытавшийся отстаивать независимость Азербайджана, автор труда «Дипломатические беседы в Стамбуле».

В парламенте было представлено 11 фракций и групп. Состав парламента претерпевал некоторые изменения, но общее число депутатов не превышало ста человек. В конце 1919 года 96 депутатов распределялись между фракциями следующим образом: «Мусават» — 28, «Иттихад» — 13, «Эхрар» — 6, «Социалистический блок» — 8, «Гуммет» — 5, беспартийные — 18, «Славяно-русское общество» — 3, «Национальные меньшинства» — 4, «Армянская фракция» — 5, «Дашнакцутюн» — 6 человек.

7 декабря 1919 года, спустя ровно год после первого заседания парламента, в здании, где он был расположен, открылся Музей «Истиглал» («Независимости»), где были собраны археологические находки, произведения художников, экземпляры редких книг, предметы нумизматики, ювелирные украшения и т. д.

1918-ci il dekabrın 7-də saat 13-də Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızlar məktəbinin binasında (hazırda Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun yerləşdiyi bina) Azərbaycan Parlamentinin təntənəli açılışı oldu. Bu, bütün müsəlman şərqində o dövrün ən demokratik prinsipləri əsasında formalaşdırılmış ilk parlament idi.

Parlamentin açılışında Azərbaycan Milli Şurasının sədri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə geniş təbrik nitqi söylədi.

«Müsavat» fraksiyasının təklifi ilə Əlimərdan bəy Topçubaşov parlamentin sədri, Həsən bəy Ağayev isə onun birinci müavini seçildi. Paris sülh konfransına yola düşmüş Ə.Topçubaşov səfərdə olduğu üçün parlamentin fəaliyyətinə H.Ağayev rəhbərlik etdi. Parlamentin ilk iclasındaca Fətəli xan Xoyski hökumətinin istefası qəbul edildi və yeni hökumətin təşkil olunması qərara alındı. Yeni hökumətin təşkili yenidən F.Xoyskiyə tapşırıldı.

Обсуждение закрыто.