Daily Archives: 06.12.2016

ƏDALƏT TAHİRZADƏ.»MEYDAN GÜNDƏLİYİ». 6 DEKABR 1988

Стандартный
ƏDALƏT TAHİRZADƏ.»MEYDAN GÜNDƏLİYİ». 6 DEKABR 1988

06 DEKABR 1988

Dünən şəhərdə bir neçə yerdə erməniləri döyüblər, öldürülənlər də var. Ancaq bir neçə adamdedi ki, meydanda ayın 5-inə keçən gecə ölən olmayıb. Hər halda, bu haqda dəqiq heç nəbilinmir.Axşamtərəfi işdən çıxanda gördüm ki, Kommunist küçəsi ilə saysız-hesabsız tanklar Sabir bağıistiqamətində gedir. Küçələrin asfaltı tank təkərlərinin izindən ağappaq olub. Tanklar əhalinivahiməyə salır. Elə bil ki, qəsdən, camaata hədə-qorxu gəlmək üçün bütün əsgərlər onlarınüstündə oturur.Baksovetin qarşısı Ermənistandan gələnlərlə dolu idi. Ancaq bu dəfə əsgərlər giriş qapısınıkəsib içəri adam buraxmırlar.Bu gecə Yasamalda — Şərifzadə küçəsində, bizim yaxınlığımızdakı çörək mağazasının arxasıtərəfdəki üç erməninin evinə girən dağlılar on beş dəqiqənin içində erməniləri şil-küt edib, evəmlakını dağıdıb, aradan çıxıblar. Əsgərlər gələndə heç kəsi tapmayıblar.Bu gündən şəhərdə sakitlikdir. Ancaq tək-tük hücumlar (ermənilərə) kəsilmir.***Qəzetlərdə “Azərbaycan SSR-də və Ermənistan SSR-də vətəndaşla-rın konstitusiyahüquqlarının çox kobud surətdə pozulması haqqında” Sov. İKP MK-nın və SSRİ Nazirlər Sovetinin1988-inci il 5 dekabr tarixli qərarı dərc edilib. Qərarda deyilir:“Milli əlamətə görə vətəndaşların işdən qanunsuz çıxarılmasına yol verən müəssisə, idarə vətəşkilatların, habelə partiya və sovet orqanlarının rəhbərləri şəxsi məsuliyyətə cəlb olunsunlar,hətta partiyadan xaric edilsinlər, tutduqları vəzifədən götürülsünlər, qanunla nəzərdə tutulmuşhallarda isə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilsinlər”.Azərbaycanın adının birinci çəkilməsi də göstərir ki, qərar yalnız bizə aid olacaq. 07 DEKABR 1988. Bugünün ən mühüm hadisəsi odur ki, Ermənistanda 8 baldan güclü zəlzələ olub. (Sonra 10 baldeyildi). Minlərcə ölən var (dəqiq sayı bilinmir). Allah Ermənistan dağlarında çovğunda donubqırılan azərbaycanlı uşaqların, qocaların, haqsız yandırılan evlərin, uçurulan komaların, bütünhaqsızlığın, ərşə dirənən zülmün heyfini aldı ermənilərdən.Bədbəxtliyə sevinmək rəzillikdir. Mənim xalqım heç vaxt heç kəsin faciəsinə sevinməyib.Ancaq axşam saat 8-də “Günün ekranı” bu xəbəri deyəndə universitetin və politexnik, inşaatinstitutların yataqxanalarından qulaqbatırıcı səslər, fit, hay-küy, çığırtılar ucaldı. ADU-nun qızlaryataqxanasından “Qa-ra-bağ!”, “A-zər-bay-can!” sədaları ucaldı (mitinqdə olduğu kimi).

Read the rest of this entry

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ПИСАТЕЛЯ АКРАМА АЙЛИСЛИ

Стандартный

%c9%99ylisliАкрам Айлисли (родился 1 декабря 1937 года) — азербайджанский писатель и драматург.

Акрам Айлисли родился 6 декабря 1937 года в селе Айлис Ордубадского района Нахичеванской АССР. Мать, Лея Али-кызы была деревенской сказочницей, отец Наджаф погиб на фронте, когда Акраму было пять лет. После школы окончил в Москве институт литературы имени А. М. Горького. Литературную деятельность начал со стихов, а первая повесть «Гашам и его зять» вышла в 1959 году. Известность Айлисли принесла трилогия «Люди и деревья» (1966-1968 гг.), напечатанная на всех языках республик СССР и стран Восточной Европы. Действие в большинстве произведений Айлисли происходит в его родном селе Айлис (часто скрывающемся под именем Бузбулак). Идейно Айлисли близок русским «писателям-деревенщикам«, с некоторыми из которых (Василий БеловВасилий Шукшин) писатель был связан дружескими узами. Read the rest of this entry