Daily Archives: 21.11.2016

ƏBƏDİ ON DOQQUZ YAŞLILAR: MEHMAN SAYADOV

Стандартный

Mehman_Səyyadov.jpg

Mehman Sayadov 1972-ci il 21 noyabrında Ermənistan SSR-nin Vardenis rayonunun Günəşli kəndində anadan olmuşdur. Orta məktəbin yeddinci sinfini burada bitirən Mehman erməni millətçilərinin 1988-ci ildə azərbaycanlıları deportasiya etdikləri zaman ailəsi ilə Samux rayonuna köçür. 1988-ci illərdə Xalq Hərəkatının öndə gedənlərindən idi. Mehman 18 yaşı tamam olan kimi Sovet Ordusuna çağırıldı. Qarabağda baş verən hadisələr onu bərk narahat edirdi. Mehman altı ay xidmət etdikdən sonra Vətənə dönür və könüllü olaraq cəbhəyə yollanır. Read the rest of this entry

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ОКТАЙ ПИРАЛЫ ОГЛЫ АЛИЕВ…

Стандартный

ОКТАЙ ОДИН ЛУЧШЕ.jpg

В Тольятти после тяжелой и продолжительной болезни умер наш соотечественник Октай Пиралы оглы Алиев.

Октай Алиев родился в 1947 году в городе Гардабани Грузинской ССР. Большую часть жизни прожил в России. С начала семидесятых годов он перебрался из Рязани, где он учился и работал, в Тольятти, навсегда связав свою судьбу с этим городом. Одно время г-н Алиев трудился на АвтоВАЗе, потом занялся частным предпринимательством.

Г-н Алиев был одним из первых азербайджанцев в Тольятти. Среди своих соотечественников пользовался большим уважением. В городе его знали и как прекрасного семьянина. Сын покойного Сергей хорошо известен тольяттинцам как предприниматель и организатор спорта. Сергей Алиев является вице-президентом городской федерации бокса. Дочь Хатира живет в Москве и занимается частным бизнесом.

Правление «Лиги азербайджанцев Самарской области» выражает глубокие соболезнования вдове покойного Марии Яковлевне, его детям, всем родным и близким.