«KOROĞLU» DASTANI: «AT BELİNƏ, DƏLİLƏRİM…»

Стандартный
«KOROĞLU» DASTANI: «AT BELİNƏ, DƏLİLƏRİM…»

At belinə, dəlilərim,
Sizə qurban can, yerisin!..
Tutulubdu Dəmirçioğlu,
İyid, pəhlivan yerisin!..

 
Yağılar çəksin amanı,
Gözüm görməsin yamanı,
Leş-leşə verək düşmanı,
Axsın, qızıl qan yerisin!..

 
Qoç Koroğlu gələr coşa,
Polad qalxan tutar başa,
İyidlər dursun savaşa,
Qıraq sultan, xan yerisin!..

 

(«Koroğlunun Ərzrum səfəri»)

Обсуждение закрыто.