30 СЕНТЯБРЯ 1139 Г. — ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ГЯНДЖЕ

Стандартный

%d0%b3%d1%8f%d0%bd%d0%b4%d0%b6%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8f%d1%82%d1%80%d1%8f%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5

Землетрясение в Гяндже — одно из крупнейших по количеству жертв землетрясений в истории интенсивностью в 11 баллов, произошедшее 30 сентября 1139 года близ города Гянджа, ровно через год после знаменитого землетрясения в Алеппо. В результате катастрофы погибло около 230 тыс. человек.

Во время землетрясения обрушилась гора Кяпаз и преградила русло реки Ахсу, пролегавшую через неё, вследствие чего образовались восемь озёр, одно из которых — озеро Гёйгёль. Это озеро в данное время находится на территории одноимённого заповедника.

Это землетрясение входит в пятёрку землетрясений, унесших самое большое количество жизней.

1139-cu ildə sentyabrın 30-da baş vermiş 9 ballıq zəlzələsi zamanı Gəncə şəhəri dağılmış, çox sayda insan həlak olmuş və Kəpəz dağının bir hissəsi uçaraq Ağsu çayının qabağını kəsmiş və təbii gözəlliyi ilə fərqlənən Göy-Göl gölü yaranmışdır. Bu zəlzələ haqqında Nizami Gəncəvi «İqbalnamə»sində yazmışdır.

1139-cu ildə Gəncə zəlzələsi zamanı şəhərə qarət məqsədi ilə hücum etmiş gürcü çarı I Dimitri (1125-1154) hücum etmişdir. Zəlzələdən sonra Atabəy Qara Sonqur şəhəri bərpa etdirdi.

Реклама

Обсуждение закрыто.