Daily Archives: 29.09.2016

MİLLİ QƏHRƏMANLAR: ZAKİR YUSİFOV

Стандартный

Zakir Yusifov.jpg

Zakir Yusifov 29 sentyabr 1956-cı ildə Bakı şəhərində doğulmuşdur. 1974-cü ildə 194 saylı məktəbi bitirir və Sasovski adına Mülki Təyyarəçilik məktəbinə daxil olur. 1977-ci ildə təhsilini başa vurur və Yevlaxda işə başlayır. AN-2 təyyarəsinə komandir təyin edilir. 1988-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin qiyabi şöbəsini bitirir. Respublika ilk hərbi vertalyot eskadrilyasının yaradılması olduqca çətin bir iş idi. Zakir bu işin öhtəsindən Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Yavər Əliyevlə gəldi. Hərbi təlimlər və ardınca Qarabağa uçuşlar. Read the rest of this entry

Реклама

29 СЕНТЯБРЯ 1991 Г. — СОЗДАНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ

Стандартный

29 сентября 1991 года по распоряжению президента Аяза Муталлибова был создан Совет обороны, куда входили и представители оппозиции. 1 ноября Верховный Совет утвердил Положение о об этом органе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 1 ноября 1991 года №238-ХII

О Положении о Совете обороны Азербайджанской Республики

Верховный Совет Азербайджанской Республики, рассмотрев представленное Президентом Азербайджанской Республики Положение о Совете обороны Азербайджанской Республики, постановляет:

Одобрить Положение о Совете обороны Азербайджанской Республики.

 

Председатель

Верховного Совета

Азербайджанской Республики Э.КАФАРОВА

 

Утверждено на заседании Совета обороны от 3 октября 1991 года

Положение О Совете обороны Азербайджанской Республики

  1. Совет обороны Азербайджанской Республики является постоянно действующим государственным органом, образуемым в целях обеспечения обороны Азербайджанской Республики, ее безопасности и территориальной целостности, а также выработки и осуществления политики в области оборонного строительства.
  2. Совет обороны Азербайджанской Республики:

определяет основные направления политики Азербайджанской Республики в области оборонного строительства; Read the rest of this entry

MİLLİ QƏHRƏMANLAR: ELDAR AĞAYEV

Стандартный

Eldar_Ağayev_(milli_qəhrəman).jpg

Eldar Ağayev 1955-ci il 29 sentyabrda Gürcüstan SSR Tbilisi şəhərində hərbçi ailəsində dünyaya gəlmişdir. O, 6 yaşı olanda atasının hərbi xidmətinin başa çatması ilə əlaqədar ailəsi ilə birlikdə Bakıya köçür. 1962-ci ildə Eldar burada 20 saylı orta məktəbə getmiş, sonra təhsilini 134 saylı məktəbdə davam etdirmişdir. 1972-ci ildə Bakı Ümumqoşun komandirlər məktəbinə daxil olmuşdur. 1976-cı ildə təhsilini başa vurub motoatıcı ixtisası ilə Kalininqrad vilayətinin Qusev şəhərində hərbi xidmətə başlamışdır. O,1978-ci ildə Kamçatka yarımadasında, 1981-1984-cü illərdə Amur vilayətinin Obluçye şəhərində motoatıcı bölüyünün komandiri, 1984-1986-cı illərdə isə məhdud sovet qoşunları tərkibində Əfqanıstanda 395-ci motoatıcı taborunun kəşfiyyat rəisi, sonra isə həmin alayın kəşfiyyat bölüyünün komandiri olmuşdur. E.Ağayev Əfqanıstanda xidmətini başa vurduqdan sonra Kalininqrad şəhərinə göndərilmişdir. O, 1989-cu ilə qədər burada motoatıcı alayın kəşfiyyat rəisi vəzifəsində çalışmışdır. Bu müddətdə təhsilini davam etdirmiş, Solneçnoqorsk şəhərində Ali Zabitlər Kursunu bitirmiş, sonra xidmətini Almaniyada yerləşən Qərb Qoşun Qrupunda davam etdirmişdir. Onu əvvəlcə, 70-ci tank alayının kəşfiyyat rəisi, sonra isə Drezden 9-cu Əlahiddə Qvardiya kəşfiyyat taborunun komandiri təyin edilmişdir. Read the rest of this entry