Daily Archives: 25.09.2016

25 SENTYABRDA HƏLAK OLANLAR: AĞDAMLI ƏSGƏR HABİL ƏLİYEV

Стандартный

Habil Əliyev 1971-ci il noyabrın 28-də Ağdamın Quzanlı kəndində anadan olub. 1988-ci ildə orta məktəbi bitirəndən sonra bir müddət kolxozda çalışıb.

İşlədiyi müddətdə keçirdiyi ağır xəstəlik Habili Bakı xəstəxanalarından birinə gətirib çıxartdı. Bir neçə aylıq müalicədən sonra o,yenidən kəndə qayıtdı və artıq əsgərlik yaşının çatmasına baxmayaraq, həkimlərin qərarıyla xidmətdən möhlət hüququ aldı. Bu möhlət müddəti hər dəfə uzadıldığından güman olunurduki, həkimlər Habili hərbi xidmətdən birdəfəlik azad edəcəklər. Ancaq bu, qətiyyən onun ürəyindən deyildi. Xocalı faciəsindən, Şuşa və Laçının işğalından sonra daha onun qarşısını heç nəylə almaq mümkün deyildi. Tibbi komissiyadan keçmədiyinə görə dəfələrlə hərbi komissarlıqdan geri qaytarılan Habil, nəhayət, təkidi və inadkarlığı hesabına 1992-cı ilin 10 iyununda milli ordu sıralarına qoşuldu.

Habilin döyüş yolu Ağdam və Ağdərə bölgələrindən keçib. 1992-ci iyun yay aylarında qanlı döyüşlərdə o, fəal iştirak edib, Canyataq, GülyataqQazançıQalayçılar, Fərrux məntəqələrinin düşməndən azad olunmasında böyük fədakarlıq göstərib. Dəfələrlə təhlükəli vəziyyətə düşsə də, yüksək döyüş qabliyyəti sayəsində özünü, döyüşçü dostlarını və sürücüsü olduğu hərbi texnikanı xilas etməyə müvəffəq olub. İki dəfə yaralanmasına baxmayaraq döyüş bölgəsini tərk etməyib və yaralandığı haqda ailəsinə heç bir xəbər çatdırılmayıb. Döyüşlərdə göstərdiyi igidliyə görə Habil vzvod komandiri vəzifəsinə təyin olunub.

1992-ci il sentiyabrın 25-də Habili son döyüşü oldu. O gün Fərrux dağı uğrunda gedən döyüşdə Habil minaatan qəlpəsindən ağır yaralanır. Çox böyük çətinliklə, maşından — maşına götürülməklə hərbi qospitala çatdırılsa da yolda xeyli qan itirir. Həkimlər onun bədənində cərrahiyə əməliyyatı aparsalarda Habili xilas etmə mümkün olmur. Habil elə qospitalda həlak olur. Habil Əliyev Quzanlı qəbirsanlığında dəfn olunub.

Реклама

К 110ЛЕТИЮ ГЕНИЯ: ШОСТАКОВИЧ И АЗЕРБАЙДЖАН

Стандартный

Роль и значение Шостаковича в развитии азербайджанской композиторской школы — общеизвестный факт. То, что Шостакович неоднократно бывал в Азербайджане тоже общеизвестно.

В 1934-году летом состоялся по сути первый авторский концерт и дебют Шостаковича как пианиста на бакинской сцене.
В 1949-м году он приезжал на смотр азербайджанской музыки.
В 1952 году Шостакович играл на авторских концертах в Азербайджанской Госудаственной Филармонии, приезжал на премьеру балета «Семь красавиц» К.Караева.
В 1956-м году он был гостем 1-го сьезда композиторов Азербайджана.
В 1964, 1972 годах Шостакович — гость Азербайджана в составе российской делегации на днях культуры России в Азербайджане. В Баку его произведения звучали всегда, его любили, почитали и ждали.

Со второй половины 20-х годов в музыкально-информационном поле Азербайджана начинает звучать современная музыка. Музыка, выражающая обновленное мироощущение нового поколения с новых стилевых, эстетических позиций. В программах бакинских концертов появляются имена Прокофьева, Стравинского, Дебюсси, Равеля, Дюка, Казеллы, Малера, Шенберга. Современная музыка звучит в интерпретации дирижеров, приезжающих на гастроли в Баку — Р.Батона, Л.Штейнберга, Л.Гинзбурга. Усилившиеся контакты между Бакинской, Московской и Ленинградской консерваториями также способствовали обмену информацией. В начале 30-х годов в Баку приезжают педагоги ленинградской консерватории, а во время поездки в Ленинград А.Зейналлы знакомится с произведениями молодых композиторов. Учеба А.Бадалбейли, Ниязи в Москве, Ленинграде также способствовали информированности молодежи о тенденциях развития современной музыки в рамках СССР. Не случайно уже в начале 30-х годов звучит предложение о создании «Ассоциации современной музыки» в Баку.

%d1%88%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87-%d0%b3%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b2

%d1%88%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87-2

В произведениях молодых азербайджанских композиторов отчетливо прочитывается установка на усвоение современных средств выразительности. Среди кумиров был и Д. Шостакович – «самый даровитый из современных молодых композиторов, приобретший широкую популярность своей оперой «Катерина Измайлова». Именно так его приезд анонсировался в Баку. Впервые с ним музыкальная общественность познакомилась в 1934 году. Именно тогда Шостакович приехал в Баку на гастроли как пианист. На концерте который состоялся в рамках Восьмого симфонического сезона оркестра Московской филармонии под руководством дирижера А.Гаука, ведущего исполнителя в то время ряда сочинений Шостаковича впервые прозвучали его фортепианный концерт, фортепианная сюита из балета «Болт» и Первая симфония.
Read the rest of this entry