Daily Archives: 01.09.2016

GÖRKƏMLİ İNQİLABÇI VƏ DÖVLƏT XADİMİ YUSİF QASIMOVUN DOĞUM GÜNÜ

Стандартный

Yusif İbad oğlu Qasımov — Azərbaycan SSR ədliyyə naziri, Azərbaycan SSR Мuğan dairəsi Salyan qəzası inqilab komitəsinin sədri (1920). 1930-cu illərdə Azərbaycan KP MK-inin ikinci katibi olmuşdur.

O, Firidun bəy Köçərli ilə birgə  Qazax Müəllimlər Seminariyasının yaradılmasında böyük rol oynamışdır.

Yusif Qasımov 1 senyabr 1896-ci ildə Salyan rayonununda anadan olmuşdur. 1920-ci Muğan dairəsi Salyan qəzası inqilab komitəsinin sədri olmuşdur. 1927-ci il noyabrın 21-dən “Kommunist” qəzetinin redaktor təyin edilmişdi. 1930-cu illərdə Mərkəzi Komitənin katibi Vladimir Polonski, Nazirlər Sovetinin sədri Mir Cəfər Bağırov, Azərbaycan Respublikanın ikinci katibi isə Yusif Qasımov olmuşdur. Mir Cəfər Bağırov Daxili İşlər orqanında rəhbər olarkan Yusif Qasımovla arası olmamışdır. 1932-ci ildə fəalların yığıncağında Bağırovla Polonski birləşib Yusif Qasımovu işdən azad etmək üçün plan qururlar.  Hər iki tərəfdən çıxışlar olur. Yığıncaqda Zülfüqar Əhmədzadə də çıxış edir:

Azərbaycan Kommunist Partiyasına uzun müddətdir ki, rubinlər, polonskilər, mirzayanlar başçılıq edirlər. Mərkəzi Komitədə cəmi 9% azərbaycanlı işləyir, qalanı erməni, rus, yəhudilər və gürcülərdir. Azərbaycanım məgər elə bilr oğlu, kadrosu yoxmudur ki, rəhbər işləsin? Üstəlik Qasımovu da bəyənmirsiz…

Məhz həmin çıxışdan sonra Zülfüqar Əhmədzadə haqqında «Xalq Düşməni” planı işə düşməyə başlayır. Z. Əhmədzadə işdən çıxır və Zaqafqaziya Mərkəzi Komitəsinə gedir.

1937-ci ildə Stalin represiyyasının qurbanı olmuşdur.

1957-cü il 15 noyabrda vəfat etmiş, Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.

Salyan şəhərində küçə və 4 saylı orta məktəb onun adını daşıyır.

vikipediya

Реклама

ŞƏHİDLƏR: XOCALILI QƏHRƏMAN NATİQ ƏHMƏDOV

Стандартный

Natiq_Əhmədov 

Əhmədov Natiq İlyas oğlu 1 sentyabr 1969-cu ildə Xocalı rayonunun Kosalar kəndində anadan olmuşdur. Ağdamın Novruzlu kəndində orta məktəbi oxumuş, Kalininqrad şəhərinin artilleriya hissəsində hərbbi xidmətdə olmuşdur.

26 sentyabr 1991-ci ildə Əsgərandan Xocalıya işə gedərkən onun içərisində olduğu maşın pusqu qurmuş ermənilər tərəfindən atəşə tutuldu. Natiq qəhrəmancasına həlak oldu.

Subay idi.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli 264 saylı fərmanı ilə Əhmədov Natiq İlyas oğluna ölümündən sonra «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adına layiq görülmüşdür.

Ağdam rayonunun Novruzlu kəndində dəfn edilmişdir.

vikipediya

 

1 СЕНТЯБРЯ 1924 Г. УМЕР ГАДЖИ ЗЕЙНАЛАБДИН ТАГИЕВ

Стандартный

Haji_Zeynalabdin_Tagiyev

Гаджи́ Зейналабди́н Таги́ев (азерб. Hacı Zeynalabdın Tağıyev; 1838 — 1 сентября 1924) — азербайджанский миллионер и меценатдействительный статский советник.

Hacı Zeynalabdin Tağıyev — məşhur azərbaycanlı milyonçu, mеsenat, Rusiya İmperiyasının həqiqi mülki müşaviri, müsəlman Şərqində ilk qızlar məktəbinin yaradıcısı. Bakı Tacir Bankının bank şurasının sədri.

1 SENTYABR 1949 — AZƏRBAYCANDA 7 İLLİK TƏHSİLƏ KEÇİD BAŞLANIB

Стандартный

1 sentyabr 1949 – Azərbaycan SSR-də icbari 7-illik təhsilə keçid başlayıb.

Sovet hökuməti 1931-ci ildə ölkədə icbari ibtidai təhsil (1-3-cü sinif) barədə qərar qəbul etmişdi. Həmin qərara əsasən, 30-cu illərin sonunda 7-illik təhsilə keçid həyata keçirilməli idi.

Lakin müharibə (1941-1945) və sonrakı ağır sosial-iqtisadi vəziyyət bu qərarı xeyli ləngitmişdi.

1959-cu ildə icbari 8-illik təhsilə (natamam orta təhsil), 1966-cı ildə isə icbari 10-illik təhsilə (tam orta təhsil) keçid təmin olundu.

старый Баку

 

http://azerbaycanli.org/ru/page16.html