LEYTENANT BƏHRAM RÜSTƏMOV BELƏ DƏYYUSLARDAN ÖTRÜ CANINI VERDİ?

Стандартный

Rüstəmov BƏHRAM

Bəhram Rüstəmov (1962-1994)

Lеytеnаnt, tаğım коmаndiri B.Rüstəmоv 1994-cü il mаrt аyının 3-də Füzuli rаyоnunun Аşаğı Sеyidəhmədli кəndi uğrundа gеdən döyüşdə аldığı qəlpə yаrаsındаn şəhid оlmuşdur.

Аzərbаycаn Rеspubliкаsı Prеzidеntinin 22 iyun 2006-cı il tаriхli fərmаnı ilə ölümündən sоnrа «Аzərbаycаn Bаyrаğı» оrdеni ilə təltif оlunmuşdur.

BƏHRAM OĞRAŞ

Bu isə başqa Bəhram Rüstəmovdur. Mənə yazır ki, guya “doğma torpağa ləkə gətirirəm”. Şirvan Kərimovu da hədələyir ki, onun haqqında Milli.az saytı “yazı hazırlayır”.

Bu dəyyusun “qeyrətinə” toxunub ki, Samarada talışlar Azərbaycan bayrağı(!) altında  öz doğm dillərində şeir deyirlər, mahnı oxuyurlar.

Neçə-neçə azərbaycanlı qadın indiyəcən ermənilərə əsirdir – bu dəyyusun qeyrətinə toxunmur.

Ermənilər Ağdam məscidinə işəyirlər – bu dəyyusun qeyrətinə toxunmur.

Qubadlıda ermənilər yeni yaşayış massivinin açılışını bayram edirlər – bu dəyyusun qeyrətinə toxunmur.

Talışların Azərbaycan bayrağı altında şeir deməyi, mahnı oxumağı bu dəyyusun qeyrətinə toxunur.

Baxın, şəkli səngərdə çəkilməyib, fahişə kimi bəzənib oturub, qabağına da yekə kitablar qoyub ki, ziyalıya oxşasın. Ancaq üzündən-gözündən dəyyusluq tökülür.

Belə dəyyuslar bizi vətəndən didərgin salıblar, qəriblikdə də rahat qoymurlar. Vətənin dörddən birini erməniyə veriblər, yarısından çoxunu da çeviriblər sıçovul oylağına. Qoxusu bura gəlib çıxır…

İndi sual çıxır: leytenant Bəhram Rüstəmov dəyyus Bəhramlardan ötrümü canını verib?

X.X.

 

Обсуждение закрыто.