Daily Archives: 07.08.2016

ŞƏHİDLƏR: QUBADLILI QƏHRƏMAN ƏLƏKBƏR ƏLİYEV

Стандартный

Ələkbər_Əliyev_(milli_qəhrəman)

Ələkbər Əliyev 22 dekabr 1955-ci ildə Qubadlının İşıqlı kəndində anadan olub. Sumqayıt Politexnik Texnikumunu bitirib. Qubadlı rayon kimya biriliyinin sədri, sonra isə kəndlərində sovxoz direktorunun müavini vəziyəsində işləyib.

Əfsanəvi qəhrəman Əliyar Əliyevin çağırışına ilk cavab verənlərdən biri olub. Azərbaycan torpaqları uğrunda gedən vuruşlarda həmişə öz cəsarəti və döyüşkənliyi ilə fərqlənib. Çox qorxmaz bir döyüşçü olub. Sonuncu döyüşü Laçının Suarası kəndində olub. 1992-ci il 7 avqust tarixli gedən bu döyüşdə təkbaşına 20-ə qədər erməni quldurunu məhv edib və qəhrəmancasına həlak olub.

Evli idi, 4 övladı yadigar qalıb.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 dekabr 1992-ci il tarixli fərmanı ilə Ələkbər Həsən oğlu Əliyevə ölümündən sonra «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adı verilib.

Xətai rayonundakı 204 saylı orta məktəb onun adını daşıyır.

vikipediya

Реклама

ŞƏHİDLƏR: QUBADLILI QƏHRƏMAN ASLAN ATAKİŞİYEV

Стандартный

Aslan_Atakişiyev.jpg

Aslan Atakişiyev 1953-cü il 16 avqustda Qubadlı rayonunun Muradxanlı kəndində anadan olub.  19721974-cü ilərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. 1977-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya fakultəsinə daxil olur. 1981-ci ildə təhsilini başa vurub Qubadlı rayonunda müəllimliyə başlamışdır.Vətən torpaqlarının təhlükə altında olduğunu görən Aslan öz doğma peşəsindən ayrılıb cəbhəyə yollandı.

Aslan Laçın rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə MazutluSəfiyanTürklərSuarası kimi kəndlərdə əsl qəhrəmanlıq göstərir.

1992-ci il 7 avqustda Sussuzdağ yüksəkliyi uğrunda qızğın döyüşlər gedirdi. Elə onun son döyüşü də burada oldu. Yağı düşmən çoxdan idi ki, onu nəzarətə almışdı. Döyüş zamanı Aslan Atakişiyev əsl mənada qəhrəmanlıq göstərib həlak olub. Ailəli idi, üç övladı yadigar qalıb.

Azərbaycan Respubliksası prezidentinin 7 dekabr 1992-ci il tarixli 350 saylı fərmanı ilə Atakişiyev Aslan Qabil oğluna ölümündən sonra «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adına layiq görülmüşdür.

Məzarı Bakı şəhərindəki Şəhidlər xiyabanındadır.

7 АВГУСТА 1932 ГОДА — ЗАКОН «ТРЕХ КОЛОСКОВ»

Стандартный

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 августа 1932 года
ОБ ОХРАНЕ ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, КОЛХОЗОВ И КООПЕРАЦИИ И УКРЕПЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ (СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ) СОБСТВЕННОСТИ

За последнее время участились жалобы рабочих и колхозников на хищения (воровство) грузов на железнодорожном и водном транспорте и хищения (воровство) кооперативного и колхозного имущества со стороны хулиганствующих и вообще противообщественных элементов. Равным образом участились жалобы на насилия и угрозы кулацких элементов в отношении колхозников, не желающих выйти из колхозов и честно и самоотверженно работающих за укрепление последних.

Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза ССР считают, что общественная собственность (государственная, колхозная, кооперативная) является основой советского строя, она священна и неприкосновенна, люди, покушающиеся на общественную собственность, должны быть рассматриваемы как враги народа, в виду чего решительная борьба с расхитителями общественного имущества является первейшей обязанностью органов советской власти.

Исходя из этих соображений и идя навстречу требованиям рабочих и колхозников, Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза ССР постановляют:

I.

  1. Приравнять по своему значению грузы на железнодорожном и водном транспорте к имуществу государственному и всемерно усилить охрану этих грузов.
  2. Применять в качестве меры судебной репрессии за хищение грузов на железнодорожном и водном транспорте высшую меру социальной защиты — расстрел с конфискацией всего имущества и с заменой при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже 10 лет с конфискацией имущества.
  3. Не применять амнистии к преступникам, осужденным по делам о хищении грузов на транспорте.

II.

  1. Приравнять по своему значению имущество колхозов и кооперативов (урожай на полях, общественные запасы, скот, кооперативные склады и магазины и т.п.) к имуществу государственному и всемерно усилить охрану этого имущества от расхищения.
  2. Применять в качестве меры судебной репрессии за хищение (воровство) колхозного и кооперативного имущества высшую меру социальной защиты — расстрел с конфискацией всего имущества и с заменой при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже 10 лет с конфискацией всего имущества.
  3. Не применять амнистии к преступникам, осужденным по делам о хищении колхозного и кооперативного имущества.

III.

  1. Повести решительную борьбу с теми противообщественными кулацко-капиталистическими элементами, которые применяют насилия и угрозы или проповедуют применение насилия и угроз к колхозникам с целью заставить последних выйти из колхоза, с целью насильственного разрушения колхоза. Приравнять их преступления к государственным преступлениям.
  2. Применять в качестве меры судебной репрессии по делам об охране колхозов и колхозников от насилий и угроз со стороны кулацких и других противообщественных элементов лишение свободы от 5 до 10 лет с заключением в концентрационный лагерь.
  3. Не применять амнистии к преступникам, осужденным по этим делам.
  Председатель ЦИК Союза ССР
  М. Калинин

 

  Председатель СНК Союза ССР
  В. Молотов (Скрябин)

 

  Секретарь ЦИК Союза ССР
  А. Енукидзе

 

ОСНОВАТЕЛЮ ВИКИПЕДИИ ДОНАЛУ УЭЙЛСУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 50 ЛЕТ

Стандартный

Jimbo_Wales_in_France_cropped

Джимми Донал Уэйлс (англ. Jimmy Donal Wales, также известный как Джимбо (англ. Jimbo); род. 7 августа 1966ХантсвиллАлабамаСША) —американский интернетпредприниматель, идеолог концепции вики, основатель Википедии, председатель Фонда Викимедиа (2003—2006). С лета 2011 года — почётный председатель Фонда Викимедиа; директор компании Wikia, Inc.

Лауреат Золотой медали Нильса Бора (2013).

В одном из своих интервью Уэйлс сказал, что, по словам его матери, он родился 7 августа 1966 года, однако официальной датой рождения объявлено 8 августа. Его отец, которого также звали Джимми Уэйлс, работал менеджером в продуктовом магазине. Его мать Дорис и его бабушка Эрма владели небольшой частной школой House of Learning, в которой практиковалась система обучения на основе методики Монтессори. В то время Джимми Уэйлсу больше всего нравилось читать энциклопедии.

После House of Learning Уэйлс поступил в подготовительный колледж Randolph School, а позже в Обернский университет, в котором получил степень бакалавра. Позже он учился в Университете Алабамы. После его окончания Уэйлс решил написать диссертацию на соискание учёной степенидоктора философии в области финансов, для этого он поступил на курсы в Университете Алабамы и Университете Индианы и начал преподавать в обоих, но диссертацию так и не написал.

В 1994 году Уэйлс переехал в Чикаго, там он до 2000 года работал на компанию Chicago Options Associates, торгуя ценными бумагами и зарабатывая достаточно большие деньги.

В 1996 году Уэйлс вместе с Тимом Шеллом основали компанию Bomis, которая занималась продвижением поисковой системы «для мужчин» bomis.com. Позже существенную прибыль приносил Уэйлсу платный ресурс premium.bomis.com с порнографическим контентом.

В марте 2000 года Уэйлс создал свободную энциклопедию «Нупедия» и нанял учёного-философа Ларри Сэнгера на должность главного редактора. Энциклопедия составлялась авторами-профессионалами на добровольной основе, статьи энциклопедии проходили экспертную оценку. Идея Нупедии заключалась в том, чтобы занять пустующую нишу бесплатных интернет-энциклопедий.

В 2011 году Уэйлс приезжал в Россию. 15 июня 2011 года он выступил с открытой лекцией в кинотеатре Пушкинский, она продолжалась около часа, ещё час слушатели задавали ему вопросы.

В 2011 году вышел из состава жюри немецкой политической премии «Квадрига» из-за решения о присуждении награды Владимиру Путину. Это послужило одной из причин, по которым награду российскому премьеру так и не присудили. 

В марте 2012 года Уэйлс был назначен неоплачиваемым советником по вопросам публичной политики и открытости при правительстве Великобритании. Планируется, что он будет заниматься вопросами расширения участия общества в процессе определения государственной политики.

Поскольку объём контента в Нупедии увеличивался крайне медленно, 15 января 2001 года Уэйлс и Сэнгер создали Википедию. Сайт изначально был предназначен для предварительной разработки материалов для Нупедии, однако бурный рост Википедии очень скоро сделал её главным проектом. Разработкой Википедии на ранних этапах занимался в основном Сэнгер, Уэйлс в большей степени решал финансовые вопросы.

В середине 2003 года Джимми Уэйлс создал Фонд Викимедиа, некоммерческую организацию со штаб-квартирой в Тампе, штат Флорида. Фонд должен был поддерживать Википедию и её братские проекты. С тех пор Уэйлс, являющийся президентом и членом совета директоров Фонда, активно занимается их продвижением.

С начала 2005 года по настоящее время (2013) Фонд Викимедиа полностью содержится за счёт грантов и пожертвований.

википедия