Daily Archives: 06.08.2016

ŞƏHİDLƏR: BAKILI QƏHRƏMAN MƏZAHİR RÜSTƏMOV

Стандартный

 

Məzahir_Rüstəmov1

Rüstəmov Məzahir İzzət oğlu 2 mart 1960-cı ildə Bakı şəhərində ziyalı ailəsində dünyaya gəlmişdir.  1978-ci il Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinə daxil olmuşdur. 1983-cü ildə təhsilini başa vurur. 1986-cı ildən Azərbaycan Memarlııq və İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun fəlsəfə kafedrasında baş laborant vəsifəsində işləməyə başlayır. 1990-cı ildə Dövlət Mətbuat Nazirliyində «Xarici ölkələrlə kitab əlaqəsi şöbəsi»nin müdiri vəzifəsində çalışmışdır.  1992-ci il 23 martda könüllü olaraq Milli Orduya yazılır. Məzahir Şınıx cəbhəsinə gəlir və komandir müavini vəzifəsinə təyin edilir.

Mutudərə olduqca mühüm strateji yer olduğundan ermənilər buranı işğal etmək istəyirdilər. Buna görə də Məzahir bütün bilik və bacarığından istifadə edərək yalnız döyüşçü kimi deyil, həm kəşfiyyatçı, həm də hərb müəllimi kimi fəaliyyət göstərmişdir. Məzahirin kəşfiyyatçılığı nəticəsində düşmənin bir çox döyüş nöqtələri məhv edilmişdir.Məzahir cəsur komandir olaraq müdafiəni layiqincə yerinə yetirirdi. 1992-ci il 6 avqust ermənilər Mutudərəyə güclü hücum etdilər… Məzahirin komandirliyi ilə döyüşçülər kəndin müdafiəsinə qalxdılar. Son nəfəsinəcən vuruşan komandir bu döyüşdə həlak oldu… 

Ailəli idi, Təhminə adında qızı var.

 5 fevral 1993-cü il tarixli 457 saylı fərmanla Rüstəmov Məzahir İzzət oğlu ölümündən sonra «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adına layiq görülmüşdür.

Реклама

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ХУРШИДБАНУ НАТАВАН (ХАН КЫЗЫ)

Стандартный

Хуршидбану Натаван (азерб. , Xurşidbanu Natəvan; 6 августа 1832Шуша — 2 октября 1897, там же), известная также как «Хан кызы» (ханская дочь) — азербайджанская поэтесса, дочь последнего карабахского хана Мехтикули-хана, внучка Ибрагим Халил-хана.

Хуршидбану Натаван родилась в 1832 году в Шуше в семье последнего карабахского хана генерал-майора Мехти Кули Хана Карабахского. Получила домашнее образование. Её вырастила и воспитала родная тётя Говхар-ханум (дочь Ибрагим Халил-хана). Она же и пробудила в Натаван любовь к музыке, поэзии и рисованию. Натаван выучила восточные языки, прочла классические произведения ФирдоусиНизамиСаадиХафизаНавоиФизули и др. Вышла замуж за кумыкского князя Уцмиева Хасай-хана Муса оглы, который был назначен управляющим Карабахским ханством. Путешествовала по Дагестану, была в Тифлисе, в Баку. В 1858 году встретилась в Баку с Александром Дюма, подарила ему свои ручные работы. Дюма же подарил поэтессе шахматы с изящными фигурами. Встречу с Натаван и её мужем Хасай-ханом Уцмиевым Дюма подробно описал в своих воспоминаниях.

В 1872 году она организовала в Шуше и возглавляла литературный кружок «Меджлис-и унс» («Собрание друзей»), имевший творческие связи с аналогичными кружками в других городах Азербайджана.

«Шушинский ханский дворец дочери бывшего владетельного хана». Открытка имперских годов

Сохранились интересные сведения о меджлисе, созданном в Шуше знатоком классической восточной музыки Харратом Кули (18231883). Меджлис этот имел конфессиональные цели, но, наряду с религиозными песнопениями, сопровождающими обрядовые действия в месяц «мухаррам», здесь обучались искусству мугамата. После завершения траурных представлений, к которым готовились несколько месяцев, ханенде исполняли те же мугамы уже в светской обстановке — на свадьбах и во время других празднеств.

Натаван была уважаема и почитаема в народе. При ней в Шуше были построены дворец, мечеть, торговые дома, театр, здания летнего и зимнего клубов, реального училища и мн.др. В 1872 году Хуршидбану с целью обеспечения городского населения водой и благоустройства Шуши проводит из родника Исы в местности Сарыбаба, находящейся на расстоянии 10 километров от Шуши, водопроводную линию. На этот проект Натаван пожертвовала сто тысяч рублей. Этот водопровод до сих пор известен как «Хан гызы сую». Натаван была хорошо образована, знала восточные языки, была знакома с творчеством ФирдоусиНизами,СаадиХафизаФизули и других поэтов Востока. Большую роль в развитии духовного мира Натаван сыграл М. Ф. Ахундов, соединивший в своем творчестве гуманистические идеи предшествующей азербайджанской литературы с новыми веяниями своего времени, с поисками путей борьбы за народное счастье. Личное знакомство с Ахундовым способствовало широкому интересу Хуршид-бану к общественным вопросам и полезной деятельности.

Скончалась 2 октября 1897 года в Шуше. Похоронена в Агдаме, на кладбище «Имарет».

Натаван — автор лирических стихов, в большинстве навеянных грустью по рано умершему сыну («Я плачу», «Ушел», «Сыну моему» и др.), в которых, однако, проскальзывают и социальные мотивы, — главным образом жалобы на бесправие женщин в обществе. Основные мотивы поэзии Хуршидбану Натаван — любовь к жизни, мечты о счастье, горе матери, потерявшей любимого сына. Кроме стихотворного творчества, Натаван также занималась живописью.

В Агдаме, где была похоронена поэтесса, был установлен надгробный памятник. В 1960 году в центре Баку установлен памятник (скульптор Омар Эльдаров), а на родине, в Шуше, был установлен бюст Хуршидбану Натаван. После занятия Шуши армянами в мае 1992 года, бронзовые бюсты Натаван, Узеира Гаджибекова, и Бюль-Бюля были демонтированы и вывезены в Грузию на металлолом, где были выкуплены азербайджанскими властями. В феврале 2016 года памятник Натаван был установлен в центральном парке города Ватерлоо (Бельгия) скульптором Имраном Мехдиевым под руководством Таира Салахова.

Hurshidbanu_Natavan_with_her_childrenХуршидбану Натаван, её сын Мехдикули-хан Вяфа и дочь Ханбике

СЫНУ МОЕМУ

Мой сын, разлуки злой огонь 
вздымается во мне.
Душа, как слабый мотылёк, горит на том огне.
Как в каждой песне соловья тоска о розе есть,
Так в каждом возгласе души, 
гремящей в тишине,
Порыв печали и тоски, и скорби о тебе
Звучит и в темноте ночей, и в лучезарном дне.

Когда-то юноша Меджнун Лейли свою искал,
Так ищет и тебя моя безумная тоска.
Она, мечтая о тебе и о твоём лице,
Бредёт по остриям камней, по водам и пескам.
И слава о твоей красе не сходит с уст моих,
Как не смолкает плеск волны 
у прибережных скал.

И жил каменотёс Фархад, и гору он долбил,
Чтоб за горой увидеть ту, которую любил.
И сотню неутешных лет в страданиях провёл.
А для того, чтоб ты, мой сын, опять дышал и
                                                                      жил, – 
Страдать не месяц и не год, а сотни тяжких лет,
Аббас, у матери твоей достанет верных сил.

О, как туманна жизнь моя, как дни мои длинны!
Не вижу солнечного дня и молодой луны,
Мне помнится цветущий сад, свидание с тобой,
Душа парила, как орел в просторах вышины.
Но дикий вихорь крылья ей навеки надломил,
Любви моей не пощадив, не видя седины.

О, было б лучше, если б я всю жизнь 
 была слепой,
Не любовалась бы твоей твоей 
                                                 небесной красотой!
Как рано высох светлый ключ, и кипарис увял!
И вот, мой мальчик, ты лежишь в земле, 
в траве густой.
          И только камень говорит о том, что это – ты.
А солнце яркое горит над каменной плитой.

Увидеть бы тебя на миг счастливым женихом,
Чтоб ты, потупившись, глядел 
                                              в смущении кругом.
Отдать бы очи навсегда за взгляд твоих очей.
Не может сердце ни на миг подумать о другом.
Живу я в тесном уголке печали и тоски,
И слезы Натаван текут прозрачным родником.

(Перевод М. Алигер)