Daily Archives: 26.07.2016

HELENENDORF NƏ VAXT XANLAR OLUB?

Стандартный

1938 — Azərbaycan SSR-in yeni Konstitusiyasına uyğun olaraq respublikanın ərazi-inzibati bölgüsündə rayonlar şəbəkəsi qanunla təsbitlənib.

Bir sıra rayon və qəsəbələrin adları dəyişdirilib: Qaradonlu rayonu İmişli, Hil — Qusar, Zuvand — Lerik, Biləsuvar- Puşkin, Nərimanov — Xanlar, Vəryadüz — Yardımlı rayonları adlandırılıb.

Bundan əlavə, Zubovka kəndi Əli Bayramlı (indiki Şirvan) şəhəri, Goranboy kəndi Qasım İsmayilov qəsəbəsi, alman icmasının yaşadığı Annino qəsəbəsi Şamxor (indiki Şəmkir), Helenendorf qəsəbəsi isə Xanlar (indiki Göygöl) qəsəbəsi adlandırılıb.

В 1938-1939-х годах были внесены изменения в административно-территориальное деление Азербайджана. В июле 1938 года Гарадонлунский район был переименован в «Имишли», Гиль – в «Гусар», Зуванд – в «Лерик», Билясувар – в «Пушкин», Нариманов – в «Ханлар», Верьядуз – в «Ярдымлы». В 1938 году село Аннино стало именоваться городом «Шамхор», село Геранбой – поселком «Гасым-Исмайлов», село Еленендорф – городом «Ханлар», село Зубовка – городом «Али-Байрамлы». В январе 1939 года были образованы Агстафинский, Казимагомедский, Хыллынский, Уджарский районы. В сентябре 1935 года Дизагский и Джорабертский районы Нагорно-Гарабахской автономной области стали именоваться «Гадрутский» и «Мардакертский». В ноябре 1939 года были образованы Ждановский и Исмаиллинский районы. В 1939 году город Гаджигабул стал называться Кази-Магомед. В январе-феврале 1940 года были образованы Сиязаньский и Нефтечалинский районы. В октябре 1943 года были созданы Маразинский, Халданский и Худатский районы. В январе 1949 года был упразднен Абрагунисский район Нахчыванской Автономной Республики. В августе 1949 года Тертерский район стал именоваться «Мир-Башир». 22 ноября 1949 года был образован город Сумгаит, 4 февраля 1954 года город Мингячевир. В январе был упразднен Самухский район.

Helenendorf1927Konkordialabor

Лаборатория винодельческого кооператива «Конкордия» в Еленендорфе. 1927 год

Helenendorf1929Schule

Занятия спортом в школе Еленендорфа. 1929 год

Реклама