Daily Archives: 21.07.2016

21 iyul 1920 — ŞƏMKİR QƏZASINDA BOLŞEVİKLƏRƏ QARŞI ÜSYAN

Стандартный

21 iyul 1920 – Şəmkir qəzasının Müşkürlü kəndində Namazın başçılığı altında Azərbaycanın zorla sovetləşməsi əleyhinə üsyan baş verib. Üsyan bolşevik Rusiyasının işğalçı XI ordusunun hissələri tərəfindən yatırılıb.

Red_Army_in_Baku

Qırmızı ordunun döyüşçüləri Bakıya girirlər (1920)