12 İYUL 1988 — STEPANAKERTİN AZƏRBAYCANIN TƏRKİBİNDƏN ÇIXMAQ QƏRARI

Стандартный

1988 – Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Xalq Deputatları Sovetinin sessiyasında muxtar vilayətin Azərbaycanın ərazisindən çıxması barədə antikonstitusion qərar qəbul olunub.
Bu, 1988-ci ilin fevralında Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları əsasında Dağlıq Qarabağda başlanmış separatizmin davamı idi.
Bir gün sonra, 1988-ci il iyulun 13-də Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Xalq Deputatları Soveti sessiyasının qərarını qeyri-qanuni elan etdi.
12 июля 1988 областной совет Нагорного Карабаха принял решение о выходе из состава Азербайджана. На заседании 18 июля 1988 Президиум Верховного Совета СССР пришёл к выводу о невозможности передачи НКАО Армении.

КОМИССИЯ ПО ПРИМИРЕНИЮ  1918 ГОД

Карабахская комиссия по перемирию. 1918 г.

Обсуждение закрыто.