Monthly Archives: Июнь 2016

ŞƏHİDLƏR: YEVLAXLI QƏHRƏMAN MALİK ƏSƏDOV

Стандартный

Malik-Esedov-milliqehr

Malik Əsədov  27 iyun 1962-ci ildə Yevlax rayonunun Havarlı kəndində doğulmuşdur. 1979-cu ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra orduya çağırılmışdır. Hərbi xidməti Qazaxıstanda başa vurmuşdur. Qarabağ müharibəsinin başlanğıcında Xocalı, Əsgəran, Ağdam, Şuşada döyüşmüşdür. 1992-ci il 18 yanvarda ermənilər Şuşanın Nəbilər kəndinə hər tərəfdən hücuma keçmişdi. Bu hücumda erməni faşistləri Maliki qəddarlıqla qətlə yetirdilər.

Ailəli idi.

Azərbaycan Respublikası prezidentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli 264 saylı fərmanı ilə Əsədov Malik Hamil oğluna ölümündən sonra «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adına layiq görülmüşdür.

Yevlax rayonunun Havarlı kəndində dəfn edilmişdir.

Təhsil aldığı Havarlı kənd orta məktəbi onun adını daşıyır. Həmin məktəbdə və Mingəçevir şəhərində işlədiyi idarənin önündə qəhrəmanın büstü qoyulmuşdur.

 

МАТЬ ИСЛАМА БАБАЕВА: «ХОЧУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ У ВСЕХ ЛЮДЕЙ…»

Стандартный
МАТЬ ИСЛАМА БАБАЕВА: «ХОЧУ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ У ВСЕХ ЛЮДЕЙ…»

27 июня Советский районный суд  г. Самары продлил срок содержания под стражей до 24 октября 2016 года одному из обвиняемых по делу о убийства полковника Андрея Гошта и членов его семьи Исламу Бабаеву. После судебного заседания корреспондент «Очага» встретился с мамой Ислама – Римой Бабаевой и братьями – Рустамом и Азером.

Семья Бабаевых родом из села Гараязы Гёйчайского района Азербайджана. В течение десяти лет они постоянно всей семьей проживали в городе Сызрани. Глава семьи, Арзу Бабаев работал на стройках. Как рассказывает Рима Бабаева, когда старший сын окончил здесь девятый класс, они вернулись на родину. Среднюю школу ребята уже заканчивали в райцентре, в Гейкчае. Они учились в русской школе.

Все трое отслужили в азербайджанской армии. Ислам, младший из братьев, службу проходил в Нахчыване, был пограничником.

Все это время Арзу Бабаев продолжал ездить в Самарскую область на заработки. С течением времени в Сызрань начали ездить и сыновья. Старший сын, Рустама, по его собственным словам, в течение четырех лет работал в кафе. Последнее время, по словам Рустама и Азера, они трудились на стройках, и младший брат Ислам, которому 21 год, тоже работал с ними.

После случившегося они в Исламе не заметили ничего такого, которое могло бы указать на его причастность. Рустам и Азер были задержаны сразу после ареста Ислама, который жил отдельно. Рустам и Азер под стражей провели десять суток. Рассказывают, что их били, душили, обливали ноги кипятком. Требовали признаться в соучастии в преступлении. Отпустили, оформив их нахождение под стражей как арест за мелкое правонарушение. Следы пыток на ногах еще сохранились. Сказали, что об этом лучше не писать.

Рима Бабаева говорит, что о том, в каком преступлении подозревается ее сын, им сообщили сразу же после задержания Ислама. «Не верится, в голове не укладывается», — говорит она и все время плачет. «Как он мог совершить такое? Как он мог убить человека? Никогда в нем не замечала никакой агрессивности. Как он мог дойти до такого озверения? Хотя говорят, что он сознался, есть улики, и экспертизы все подтверждает, мне трудно в это поверить. Мне трудно людям в глаза смотреть. И своим односельчанам, и здесь. Мне стыдно. Я хочу просить прощения у всех. Особенно у родных и близких невинно убитых людей. Я знаю, что трудно за это простить… Я сама хорошо знаю, что такое потерять близкого человека. Я все время молилась и молюсь за маленькую девочку, которая, слава Богу, выжила…

Жизнь у нас разрушилась. Я не представляю, как мы дальше будем жить. Муж в ужасном состоянии, он это не переживет…

Я прошу прощения у людей. У всех…»

Рима Бабаева говорила, что они из Сызрани выехали в шесть часов утра. А когда мы расставались, было около семи часов вечера. Им еще предстояло несколько часов езды. Она тяжело двигалась. Трудно даже сказать, кому теперь тяжелее: двадцатиоднолетнему парню, совершившему тяжкое преступлению, или ее матери, для которой весь мир превратился не в тюрьму даже, а в ад…

Х.Х.

ŞƏHİDLƏR: QƏHRƏMAN PİLOT YAVƏR ƏLİYEVİN BU GÜN 60 YAŞI TAMAM OLARDI

Стандартный

Yavər Əliyev

Yavər Əliyev 27 iyun 1956-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Pirallahı adasında 235 №-li tam orta məktəbi bitirbikdən sonra Kremençuq Aviasiya Məktəbinə daxil olmuşdur. Yavər Əliyev Azərbaycan Hərbi Qüvvələrinin yaranmasında böyük işlər görmüşdür.

Yavər Əliyev bir neçə dəfə Qarabağa Mİ-24 vertolyutunda uçuşlar etmişdi. Aşağı yüksəklikdə uçaraq düşmən mövqelərinə ağır zərbələr endirirdi. Bu uçuşlar zamanı ermənilər çoxlu itkilər verirdi. 1992-ci il 29 fevral tarixində Yavərin sonuncu uçuşu oldu.

Ailəli idi. İki övladı atasının peşə yolunu davam etdirir.

14 sentyabr 1992ci il tarixli 204 saylı fərmanla Əliyev Yavər Yaqub oğluna ölümündən sonra «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı «adına layiq görülmüşdür.

Bakı şəhərinin Şəhidlər xiyabanında dəfn edilmişdir.

Pirallahı  adasında oxuduğu 235 №-li tam orta məktəb onun adını daşıyır.

ŞƏHİDLƏR: MİNGƏÇEVİRLİ QƏHRƏMAN RUSLAN MURADOV

Стандартный

RUSLAN MURADOV

Ruslan Muradov 27 iyun 1973-cü ildə Mingəçevir şəhərində doğulmuşdur. 1990-cı ildə burada 10 saylı məktəbi bitirmişdir. Ruslan 1992-ci il 22 yanvar tarixdə Milli Ordu sıralarına daxil olur. Bir müddət hazırlıq keçdikdən sonra Ağdamın Papravənd kəndinə göndərilir.

Papravənd kəndinə gəldiyi gündən burada qızğın döyüşə girir. Kənd erməni işğalçılarından azad edilir. 1992-ci ildə Azərbaycana məxsus təyyarələrdən biri düşmən əlində olan əraziyə düşmüşdü yaralıları xilas etmək üçün aparılan əməliyyat nəticə verdi… bu əməliyyatda Ruslan xüsusilə fərqlənmişdi.

Ruslan Muradov 1992-ci il 22 avqust Ağdam rayonunun Papravənd kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak oldu.

Subay idi.

Azərbaycan Respublikası prezidentinin 6 noyabr 1992-ci il tarixli 290 saylı fərmanı ilə Muradov Ruslan Həmid oğluna ölümündən sonra «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adı verilmişdir.

Mingəçevir şəhərinin Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib.

Mingəçevir şəhərindəki 15 saylı məktəb qəhrəmanımızın adını daşıyır, burada büstü qoyulub.

27 İYUN 1918 — AƏRBAYCAN DİLİ DÖVLƏT DİLİ ELAN EDİLİB

Стандартный

Müstəqil dövlətin mühüm atributlarından biri olan dövlət dili məsələsi yenicə yaranmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökumətinin diqqət mərkəzində idi. Cümhuriyyət Hökuməti 1918-ci il 27 iyun tarixli qərarı ilə o zaman türk dili adlanan Azərbaycan dilini dövlət dili elan etdi. Həmin qərar ana dilinin dövlət dili kimi işlədilməsinə aid ilk sənəddir. 
Bu qərara əsasən, ölkədə məhkəmə, inzibati idarəçilik və digər vəzifələrin başında duranlar dövlət dilini lazımi səviyyədə öyrənənədək, hökumət müəssisələrində rus dilinin də işlənməsinə yol verilirdi. Lakin bu real şəraitdən doğan müvəqqəti tədbir olmuş və yalnız idarəçilikdə milli kadrların yetişməsinə qədər olan müddət üçün nəzərdə tutulmuşdu. 

Ana dilinin dövlət dili elan edilməsi ilə əlaqədar olaraq, təhsil müəssisələrinin milliləşdirilməsi qarşıda duran əsas məsələlərdən idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökuməti 1918-ci il avqustun 28-də ibtidai və orta təhsil müəssisələrində təhsilin ana dilində aparılması haqqında qərar qəbul etdi. Qərara görə, bütün ibtidai tədris müəssisələrində tədris ana dilində aparılır, eyni zamanda, dövlət dili icbari qaydada tədris olunurdu 
1918-ci il dekabrın 27-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hərbi naziri Səməd bəy əmri ilə Azərbaycan-türk dili orduda da dövlət dili qəbul edilmişdi. Hökumət 1919-cu il fevralın 11-də Azərbaycan milli ordusunda türk dilində süvari qoşunları nizamnaməsinin təsdiqi haqqında qərar qəbul etmişdi. 
Azərbaycan Parlamentinin istifadə etdiyi dil dövlət dili statusuna malik Azərbaycan türkcəsi idi. Digər millətlərin nümayəndələrinin rus dilində çıxış etmələri məqbul hesab edilmişdi. Dövlətin bu ali orqanında yazılı dillə şifahi nitq arasında ciddi fərq olmuşdur. Bəzi istisnalar nəzərə alınmazsa, sənədlərin, təkliflərin dili ümumi, bəlkə də, məcburi bir prinsipə əsaslanmış, şifahi nitqdə isə, bir qayda olaraq, sərbəstliyə imkan verilmişdir.

DÖVLƏT DİLİ

Azərbaycanda türk dilinin dövlət dili elan olunması haqqında qərar

http://axc.preslib.az/az_a5-6.html

 

 

 

 

 

ITKINLƏR: MEHDİ MƏHƏRRƏMOV

Стандартный

Mehdi_Məhərrəmov

Mehdi Məhərrəmov 26 iyun 1973-cü ildə Göyçə mahalının Daşkənd kəndində anadan оlmuşdur.

1988-ci ildə məlum səbəblərdən ailəsi ilə birlikdə Bərdə rayоnunun Yeni Daşkənd kəndində məskunlaşmışdır. 1990-cı ildə Yeni Daşkənd kənd orta məktəbini bitirmişdir.

11 mart 1992-ci ildə Bərdə rayonu Hərbi Kоmisarlığı tərəfindən hərbi хidmətə çağrılmış və Qarabağ uğrunda gеdən döyüşlərin iştirakçısı оlmuşdur.

Sıravi əsgər Mehdi Məhərrəmov 730-cu hərbi hissənin avtomatçısı idi.

Ağdərə rayоnunda gedən döyüş əməliyyatlarında bacarıqlı rabitəçi kimi хidmət göstərmişdir.

5 fevral 1993-cü ildə Çıldıranda gеdən döyüşlər zamanı itkin düşmüşdür.

Bərdə rayonu Xalq Məhkəməsi tərəfindən şəhidlik statusu verilmişdir.

NEFTÇALALI QƏHRƏMAN TƏYYARƏÇİ ZAKİR MƏCİDOVUN BU GÜN 60 YAŞI TAMAM OLARDI

Стандартный

Zakir-Mecidov-milliqehr

Zakir Məcidoiv 1956-cı il 26 iyun Neftçala rayonunda anadan olmuşdur. 1963-cü ildə Bakı şəhərində 17 saylı orta məktəbi bitirmişdir. 1974-cü ildə Ryazan vilayətində Ali Hərbi Aviasiya məktəbinə daxil olmuşdur. 1980-cı ildə Zabrat qəsəbəsindəki aviadəstənin AN-2 təyyarəsinin komandiri təyin edilir. Daha sonra Mİ-2 vertolyotunda təkmilləşmə kursu keçdikdən sonra Qarabağa uçuşlar edərək erməni işğalçılarının canlı qüvvə və texnikalarını raket zərbələri ilə məhv edirdi. 1992-ci ilin fevralında Mİ-24 vertolyotlarından birinə komandir təyin edilir, Ağdərəinin Aterk kəndində yerləşən erməni quldurlarının bütün texnikasını demək olarki sıradan çıxarmışdı, düşmən xeyli canlı qüvvə də itirmişdi. 1992-ci ilin avqustun 6-da Zakir erməni yaraqlılarının Kasapet yüksəkliyində üç mövqeyini susdurdu elə bu zaman atılan raket onun vertolyotunu müvazinətdən çıxardı, pilotun səyinə baxmayaraq onlar düşmən əlində olan əraziyə düşdülər ekipaj bütövlüklə qəhrəmancasına həlak oldu.

Ailəli idi, bir övladı yadigar qalıb.

Azərbaycan Respublikası prezidentinin 14 sentyabr 1992-ci il tarixli, 204 saylı fərmanı ilə Məcidov Zakir Nüsrət oğlu ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adına layiq görülmüşdür.

ONLAR VƏTƏN UĞRUNDA VURUŞURDULAR…

Стандартный

lham Əliyev Məhərrəm Əliyevi ordenlə təltif etdi — Siyahı

<b>İlham Əliyev Məhərrəm Əliyevi ordenlə təltif etdi - Siyahı</b>

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının və mülki işçilərinin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb

Axar.az prezidentin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, sərəncama əsasən Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında xüsusi xidmətlərinə, xidməti vəzifələrini və hərbi hissənin qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə, hərbi təhsil sahəsində xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin aşağıda adları göstərilən hərbi qulluqçuları və mülki işçiləri təltif ediliblər:

2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə:

Mustafayev Kərəm Nəriman oğlu – general-leytenant

3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə:

Əliyev Məhərrəm Abış oğlu – general-leytenant
Quliyev Rəhman Ramiz oğlu – general-mayor
Taptıqov Rövşən Ağagül oğlu – general-mayor
Baxşəliyev Məmmədhüseyn Yusif oğlu – polkovnik
Həsənov Məhəmməd Kərim oğlu – polkovnik
Həsənov Yaşar Əmirxan oğlu – polkovnik
Mürşüdov Dünyamalı Atamalı oğlu – polkovnik
Həşimov Polad İsrayıl oğlu – polkovnik-leytenant

“Vətən uğrunda” medalı ilə:

Vasyak Aleksandr Petroviç – istefada olan general-mayor
Axundov Elçin Həbib oğlu – polkovnik
Əhmədov Bəhram Qardaş oğlu – polkovnik
Əliyev İbrahim Alxan oğlu – tibb xidməti polkovniki
Xalıqov Hikmət Kamal oğlu – polkovnik
Rüstəmzadə Hicran Feyruz oğlu – polkovnik
Səmədov Elman Mühyəddin oğlu – polkovnik
Verdiyev Sakit Lifti oğlu – polkovnik
Gülməmmədov Mehman Fərman oğlu – polkovnik-leytenant
Lətifov İlqar Zakir oğlu – polkovnik-leytenant
Seyidov Kənan Əlihüseyn oğlu – polkovnik-leytenant
Miriyev Telman Mirbaba oğlu – mayor

“İgidliyə görə” medalı ilə:

Əliyev Əliş Vəli oğlu – polkovnik-leytenant
Məmmədov Cəlil Allahverən oğlu – polkovnik-leytenant
Sadıqov Telman Həmzə oğlu – polkovnik-leytenant
Hüseynov Elvin Akif oğlu – kapitan
Məmmədov Fikrət Akif oğlu – kapitan (ölümündən sonra)
Orucov Seyran Zahir oğlu – baş leytenant

“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə:

Abduləzizov Adil Abduləziz oğlu – polkovnik
Dəmirov Rauf Müseyib oğlu – polkovnik
Əmirağayev İslam Şixzadə oğlu – polkovnik
Hüseynov Zahid İbrahim oğlu – polkovnik
Kərimov Anar Təvəkkül oğlu – polkovnik
Kərimov Elçin Fərman oğlu – polkovnik
Qurbanov Azər Mikayıl oğlu – polkovnik
Məmmədov Vasif Xanlar oğlu – polkovnik
Məmmədov Şahin Oruc oğlu – 1-ci dərəcəli kapitan
Abbasov Namiq Mətləb oğlu – polkovnik-leytenant
Ağayev Etibar Yusif oğlu – polkovnik-leytenant
Həmidov Zaur Əlihüseyn oğlu – polkovnik-leytenant
Orucov Anar Elxan oğlu – polkovnik-leytenant
Umbatov Dadaş Adil oğlu – polkovnik-leytenant
Yusifov Mehman Yasəf oğlu – polkovnik-leytenant
Abdullayev Dadaş Əlirza oğlu – mayor
Babayev Faiq Şahmurad oğlu – mayor
Əliyev Əli Mikayıl oğlu – mayor
Mustafayev Ramin Yunis oğlu – mayor
Cəfərov Elnur Cəfər oğlu – kapitan (ölümündən sonra)
Verdiyev İlqar Taptıq oğlu – kapitan (ölümündən sonra)
Əmirov Elmin Asəf oğlu – gizir

“Tərəqqi” medalı ilə:

Məmmədov Ağaverdi Məmməd oğlu
Osmanov Sabir Fərman oğlu.

26 İYUN 1918 — MİLLİ ORDUNUN YARANMASI

Стандартный

26 iyun 1918 — Xalq Cümhuriyyətinin hökuməti Azərbaycanın ilk Milli Ordu hissəsinin — əlahiddə diviziyanın yaradılması barədə qərar qəbul edib. Həmin dövrdə Cümhuriyyət hökumətinin tabeliyində olan hərbi qüvvələr türk (Osmanlı) ordu hissələri ilə birlikdə («Qafqaz İslam Ordusu») Nuru paşanın komandanlığı altında «Bakı Kommunası»nın qoşunları ilə qızğın döyüşlər aparırdı. Cümhuriyyətin Hərbi Nazirliyinin təşkili barədə qərar bir qədər sonra, avqustun 1-də verildi. Nazirlik özü isə 1918-ci ilin dekabrında fəaliyyətə başladı. Keçmiş çar Rusiyası ordusunun generallarından Səməd bəy Mehmandarov hərbi nazir, Əliağa Şıxlinski hərbi nazirin müavini təyin edildilər.

Cümhuriyyət-ordusu3

 

ŞƏHİDLƏR: BADAMDARLI RAUF ƏLİYEV

Стандартный

ƏLİYEV RAUF

Rauf Əliyev 1973-cü il iyunun 25-də anadan olub. Badamdar qəsəbədəki 239 saylı orta məktəbin məzunu olub.

Daxili Qoşunların sıralarında  xidmət edən Rauf Ağdərə rayonunun müdafiəsi uğrunda gedən döyüşlərdə cəsur hərbi qulluqçu kimi vuruşurdu. O, 1992-ci ilin iyulun 19-da məhz bu rayonun müdafiəsində qəhrəmancasına şəhid oldu.

Vətənimizin suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunmasında göstərdiyi igidlik və şücaətə görə şəhid R.Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 19 noyabr 1992-ci il tarixli sərancamına əsasən “Azərbaycan Respublikasının Fəxri Fərmanı” ilə (ölümündən sonra) təltif edilib.