Daily Archives: 22.06.2016

22 İYUN 1994 — XƏLİL RZANIN VƏFATI

Стандартный

XƏLİL RZA

Xəlil Rza (d. 21 oktyabr, 1932, Pirəbbə, Salyan rayonu (kənd indi Neftçala rayonuna daxildir), Azərbaycan SSR — ö. 22 iyun, 1994, Bakı, Azərbaycan) — azərbaycanlı şair, tənqidçi, ədəbiyyatşünas, tərcüməçi, 1954-cü ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, filologiya elmləri doktoru (1969), Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi (1986), M.F.Axundov adına ədəbi mükafat laureatı (1991), Azərbaycanın Xalq şairi (1992). “İstiqlal” ordeni ilə təltif olunub.

XƏLİL RZA

 İGİDLƏR, DAHİLƏR

Baxıram… gəbristan qəbirlə dolu,

Nəsillər yanında nəsillər yatır.

Birləşir köhnənin, təzənin yolu,

Əsrlər üstündə əsrlər yatır.

Fikirlər içində çırpınır könlüm,
Gedən yer üzünə bir daha gəlmir.

Həyatdan hamını qoparır ölüm,

Yalnız dahilərə toxuna bilmir.

Nəsimi, alnında qanlı bir qürur,

Baxır kainata öz dan yerindən.

On dördüncü əsr yıxılır, durur,
Tututr o dahinin ətəklərindən.

Baxıram, qəbristan qəbirlə dolu,

Neçəsi bəzənib mərmərlə, zərlə.

Daşlar parçalanıb, sınıb, ovulub,

Ciyərlər dağlayan hönkürtülərlə.

Çiçəklər düzülüb, güllər səpilib,
Üstünə, başına, həndəvərinə.

Dodaqla öpülüb,  gözlə öpülüb,

Ağaclar göyərib həsrət yerinə.

Ancaq yenə batıb məzarlar yasa,

Heç birinin səsi, sədası gəlmir.

Ölən öz-özünü yaşatmayırsa,

Onu heç bir qüvvə yaşada bilmir.

Məzarlar – torpağın dərdi, qübarı,

Keçər aylar, illər…unudularmış.

Fəqət sən yad elə yaradanları,

Məzarlar torpağa şöhrət olurmuş.

Mamırlı, yosunlu məzarlar nə çox,

Fəqət yepyenidir Sabir, Nizami.

Dahilər torpağa ölü kimi yox,

Bəlkə basdırılır xəzinə kimi.

Sən qorxma ölümün kor qüvətindən,

Mayakdır qarşıda Spartak, Babək.

Tarix ölməzləri yetirənlərin,

Göstərdiyi yolla gedib… gedəcək.

 1973

Реклама

22 İYUN — BƏSTƏKAR BƏHRAM NƏSİBOVUN DOĞUM GÜNÜ

Стандартный

BƏHRAM NƏSİBOV.jpg

Bəhram Nəsibov 1942-ci il iyunun 22-də Füzuli rayonunun Aşağı Rəfədinli kəndində anadan olub. 1962-1967-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun musiqili komediya şöbəsində Soltan Hacıbəyovun kursunda təhsil alıb. İlk dəfə mahnı yazmağa da həmin illərdə başlayıb. O vaxtlar yazdığı ilk mahnısı «Qarabağ» dillər əzbəridir. Bundan sonra bir-birinin ardınca «Sən də həmdəm, mən də həmdəm», «Var gülüşündə», «Şahnaz» təsnifi kimi məşhurlaşan «Deyin hardadır», «Səni qəmli görəndə», «Gecələr», «Bəxtəvər gəlin», «Ay gecikən məhəbbətim», «Qurban olum», «Sən güləndə», «Ay qız», «Xatirəsən», «Gəl inad etmə» və digər mahnılarını yazıb. Ümumilikdə 300-ə yaxın mahnısı var. Uzun illər bu mahnılar xalq mahnısı və müxtəlif təsnif adı altında təqdim edilib. Sonradan mahnılar Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyində müəllifin adına qeydiyyatdan keçib. Əksər mahnıların sözlərini də özü yazıb. B.Nəsibov həm də tarda və gitarada gözəl ifa edirdi. Bundan əlavə Bəhram Nəsibov çoxlu sayda şerlər, bəhri-təvillər, uşaq mahnılarının müəllifidir.

1993-cü ildə Füzuli rayonunun işğalından bir necə gün sonra beyninə qan sızıb. 5 il xəstə yatan şair, bəstəkar Bəhram Nəsibov 1998-ci ildə vəfat edib.

ŞƏHİDLƏR: ZAQATALALI QƏHRƏMAN FAİQ ƏMİROV

Стандартный

faiq əmirov

Faiq Əmirov 22 iyun 1975-ci ildə Zaqatala rayonunun Bəhmədli kəndində doğulmuşdur. 1992-ci ildə doğma kəndində orta məktəbi bitirmişdir. 1993-cü ildə orduya çağırılmışdır. O, Füzuli,Tərtər, Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir. 17 mart 1995-ci ildə Mart hadisələrinin qarşısının alınmasında Faiqin xidmət etdiyi batalyon iştirak etmişdir. Burada Faiq qəhrəmancasına həlak olmuşdur.

Azərbaycan Respublikası prezidentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 saylı fərmanı ilə Əmirov Faiq İsfəndiyar oğluna ölümündən sonra «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adına layiq görülmüşdür.

Bəhmədli kənd qəbristanlığında dəfn edilib.

22 ИЮНЯ 1897 Г. РОДИЛСЯ БЮЛЬБЮЛЬ

Стандартный

Bülbül_(1968)

Бюль-Бю́ль (азерб. Bülbül, имя при рождении — Муртуза Рза оглы Маме́дов); (22 июня 1897 — 26 сентября 1961) — советский азербайджанский оперный певец (лирико-драматический тенор), музыковед-фольклорист, педагог. Народный артист СССР (1938). Лауреат Сталинской премии (1950). Один из основоположников азербайджанского национального музыкального театра.

Бюль-Бюль родился 22 июня 1897 года (по другим источникам — 12 июня) в пригороде города Шуша, в селе Ханбагы Шушинском уезде Елизаветпольской губернии, в семье кожевника Мешади Рзы и Гехар из селения Пареулар.

С раннего детства был известен необыкновенными музыкальными способностями, за что получил прозвище Бюльбюль (в переводе с азербайджанского — «соловей»). Впоследствии певец выбрал его в качестве сценического псевдонима.

В 1909 году переезжает в Гянджу. На сцене с 1916 года. Творческий путь начал народным певцом — ханенде, исполнял азербайджанские мугамы и народные песни.

В 20-е годы был организатором музыкально-театрального дела Гянджи, был председателем Союза РАБИС Гянджи, делегатом первого Всеазербайджанского съезда работников искусств, а затем заместителем председателя Президиума Союза РАБИС.

С 1920 года — солист Азербайджанского государственного театра (ныне Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета им. М. Ф. Ахундова). Выступал как концертный певец.

В 1921 году поступил, а в 1927 окончил Бакинскую консерваторию (класс Н. И. Сперанского. С 1927 по 1931 годы стажировался в миланском театре «Ла Скала» у Дж. Ансельми и Р. Грани.

Бюль-Бюль — первый азербайджанец — лауреат Первого Всесоюзного конкурса пианистов, скрипачей, виолончелистов и вокалистов 1933 года в Москве.

Бюль-Бюль — первый вокалист, который со специфического восточного пения перешёл на европейскую школу пения и, синтезировав лучшие приёмы азербайджанского национального пения с русской и европейской школой, создал в Азербайджане новую вокальную школу.

В 1932—1961 годах преподавал в Азербайджанской государственной консерватории, с 1940 года — профессор. Бюль-Бюль — организатор и руководитель Республиканского научно-исследовательского кабинета музыки (1932—1944) (ныне Институт Архитектуры и Искусства АН Азербайджана). Бюль-Бюль был председателем жюри конкурса классического пения народов Востока на VI Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве в 1957 году.

В 1961 году, за два месяца до кончины певца, состоялся его концерт в Шуше, в зале бывшего реального училища, на котором присутствовали тысячи зрителей из различных сёл Шушинского района. Это было последнее выступление певца в Шуше. Умер Бюль-Бюль 26 сентября 1961 года. Похоронен на Аллее почётного захоронения в Баку.

Первая жена — Зейнаб-ханум, с которой прожил с 1917 по 7 февраля 1936 год (умерла), детей не было.

Вторая жена — Аделаида Мамедова (1922—2015), директор Мемориального музея Бюль-Бюля в Баку (до февраля 2013 года).

Сын — Эмин Мамедов (1933—1999), филолог, специализировавшийся на немецком языке. Его мать — Гюляра Искендерова (1911—2010), певица (исполнительница роли Нигяр в опере Узеира Гаджибекова «Кёроглы» в 1936 году).

Сын — Чингиз (р. 1938)

Сын — Полад Бюль-Бюль оглы (р. 1945), азербайджанский эстрадный певец, композитор и актёр, народный артист Азербайджанской ССР (1982), Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации (с 2006).

Внук — Теймур Бюль-Бюль оглы (р. 1975) — музыкант, концертмейстер группы фаготов Государственного оркестра им. Чайковского, заслуженный артист Российской Федерации (2005), в настоящее время — бизнесмен.

vikipediya