Daily Archives: 16.06.2016

ŞƏHİDLƏR: GƏNCƏLİ QƏHRƏMAN ELBRUS ALLAHVERDİYEV

Стандартный

ELBRUS ALLAHVERDİYEV

Elburus Allahverdiyev  27 sentyabr 1958-ci ildə Gəncə şəhərində fəhlə ailəsində anadan olub. 18 saylı məktəbi bitirdikdən sonra 1976-1978-ci illərdə Sovet Ordusunda hərbi xidmətdə olmuşdur.1990-cı ildə Orconikidze Kənd Təsərrüfatı İnstitunu bitirmişdir. O bir müddət Vladiqafqazda yaşayır, erməni faşistlərinin vətənimizə təcavüzünü eşidən Elbrus Azərbaycana dönür və könüllü olaraq 17 may 1992-ci il cəbhəyə yollanır.

Elbrus Ağdam ətrafındakı döyüşlərdə düşmənin xeyli zirehli texnikasını sıradan çıxarır. Ağdərədə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin reaktiv artilleriyasını sərrast atəşlərlə susdurur. 1993-cü il 12 iyun tarixində işğalçılar Ağdam üzərinə hücuma keçərkən Elbrus Allahverdiyev düşmənin xeyli canlı qüvvəsini məhv edir və onlar geri çəkilməyə məcbur edir. Ermənistan hərbi hissələrinin Ağdam rayonuna növbəti hücumu iki gün sonra iyun ayının 14-də olur. Onlar Ağdamın Şelli kəndi istiqamətində irəliləmək istəsələr də Elbrusun Allahverdiyevin dəqiqliyi ermənilərin xeyli itkisi ilə nəticələnir və onlar geri çəkilir.

16 iyunda işğalçıların növbəti hücumu zamanı Elbrus əsgər yoldaşları ilə piyadaların köməyinə gedir o mərmi partlayışından ağır yaralanır. Komandiri hospitala çatdırdılar lakin onu xilas etmək mümkün olmur.

Evli idi, üç övladı yadigar qalıb.

 16 sentyabr 1994-cü il tarixli 202 saylı fərmanla ilə Allahverdiyev Elbrus Hacı oğluna ölümündən sonra «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adına layiq görülmüşdür.

Gəncə şəhərindəki Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb.

vikipediya

 

Реклама

НАША ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ: ГЕНЕРАЛ ИЗ ГАЗАХА ИБРАГИМ АГА УСУБОВ

Стандартный

Усубов

Ибрагим Ага Усубов (азерб. İbrahim ağa Musa ağa oğlu Usubov; 6 марта 1872 — 16 июня 1920) — российский и азербайджанский военачальник, генерал-майор.

Ибрагим Ага Усубов родился 6 марта 1872 года в селе Юхары Салахлы Казахского уезда. Его отец, Муса-Ага, был офицером русской армии. Муса-Ага Усубов получил звание прапорщика 2 июля 1839 года. Был помощником начальника Почетной команды мусульман при Главнокомандующем Отдельным Кавказским корпусом князе Воронцове. 28 ноября 1845 года за отвагу и доблесть, проявленную в битвах против горцев в сёлах Дарго и Герзель, был удостоен ордена Святого Станислава 3-й степени. 9 июля 1848 года Муса Ага Усубов становится подпоручиком, а 4 декабря 1854 года за безупречную службу произведён был в поручики. Муса-Ага Усубов получал пенсию 97 руб. 50 коп. серебром в год. Высочайшим приказом от 1 августа 1891 года Муса-Ага Молла-Юсуф оглы Усубов был исключён из списков умершим.

Общее образование Ибрагим Ага получил в Тифлисском кадетском корпусе. По окончании в 1894 году Константиновского артиллерийского училища подпоручик Усубов был направлен в 122-й пехотный Тамбовский полк 31-й пехотной дивизии.

В 1904 году штабс-капитан Усубов участвует в русско-японской войне. За отвагу в боях против японцев Усубов был награждён орденом Святого Владимира 4-й степени и орденом Святого Станислава (с мечом и бантом) 3-й степени.

Активно участвовал в Первой мировой войне. 14 октября 1914 года батальон, возглавляемый капитаном Усубовым, атаковал высоты вблизи села Мизинец, заставил австрийские силы отступить и три дня отражал австрийские контратаки. В декабре того же года Высочайшим приказом «за отличия в делах против неприятеля» произведён в подполковники со старшинством с 13 августа 1914 года.

1 августа 1915 года произведён в полковники и назначен командиром 122-го пехотного Тамбовского полка. 9 сентября 1915 года за проявленную в боях отвагу полковник Усубов был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени. В январе 1917 года Усубов был назначен командиром бригады 133-й пехотной дивизии. 1 июля 1917 года становится генерал-майором.

В мае 1918 года поступает на службу в армию Азербайджанской Демократической Республики. Он вместе с Али Агой Шихлинским, Самедбеком Мехмандаровым, Абдулгамидом Гайтабашы, Джавад-беком Шихлинским участвует в создании армии АДР. Правительство АДР командировало Ибрагима Усубова в Италию с целью закупки военного обмундирования. С этой целью вёл переговоры с компаниями Генуи, Милана, Триенто, Турина и Вероны. Усубов превосходно владел французским, английским, немецким и польским языками.

В начале июня 1920 года Ибрагим-ага Усубов был арестован в собственном доме, имущество описано. Генерал-майор Ибрагим-ага Усубов вместе с двенадцатью генералами и офицерами был расстрелян 16 июня 1920 года.

В 1910 году Усубов вступил в брак с младшей дочерью Закавказского муфтия Мирзы Гусейна Эфенди Гаибова — Говхар ханум. От этого брака у него были дочери Сурея, Нигяр и сын Исмаил, который погиб в 1940 году.

википедия

 

16 İYUN 1918 — AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ HÖKUMƏTİ GƏNCƏYƏ KÖÇÜB

Стандартный

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökuməti 1918-ci il mayın 30-da radioqram vasitəsilə Azərbaycanın öz istiqlaliyyətini elan etməsi barədə dünyanın əsas siyasi mərkəzlərinə rəsmi bəyanatlar göndərdi. Həmin radioqramda yeni yaradılmış Hökumətin müvəqqəti olaraq Yelizavetpolda (Gəncə) yerləşdiyi bildirilirdi.
Azərbaycan Milli Şurası və Hökuməti 1918-ci il iyunun 16-da Gəncəyə köçdü. İyunun 17-də Milli Şuranın ikinci iclasında Fətəli xan Xoyski Tiflisdə təşkil etdiyi Hökumətin fəaliyyəti barədə qısaca məlumat verərək Şura üzvlərindən onun Hökumətinin istefasını qəbul etməyi xahiş etdi. Uzun müzakirədən sonra iclas Azərbaycan Milli Şurasının buraxılması, bütün qanunverici və icraedici hakimiyyətin yeni yaradılacaq Azərbaycan Müvəqqəti Hökumətinə verilməsi haqqında iki mühüm qətnamə qəbul etdi. Altı aydan gec olmayaraq Müəssislər Məclisinin çağırılması qərara alındı. Hökumət qalan məsələlərdə bütün səlahiyyətlərindən istifadə etməkdə sərbəst idi.

http://axc.preslib.az/az_a4.html

Building_of_the_first_azerbaijan_republic_1918_at_ganja_aze

Hökumətin Gəncədə fəaliyyət göstərdiyi bina