Daily Archives: 13.06.2016

ŞƏHİDLƏR: MİLLİ QƏHRƏMAN, POLKOVNİK ŞİKAR ŞİKAROV

Стандартный

Şikar_Şikarov

Şikarov Şikar Şükür oğlu  1953-cü il dekabr ayının 3-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1971-ci ildə Bakı şəhərindəki 46 saylı orta məktəbi bitirmişdir. Elə həmin il SSRİ Müdafiə Nazirliyinun Bakı Ali Ümumqoşun Komandirləri Məktəbinə daxil olmuşdur. 1975-ci ildə təhsilini başa vuraraq, təyinatla Primorsk vilayətindəki hərbi hissələrin birində rota komandiri kimi fəaliyyətə başlamışdır.

1986-cı ildə SSRİ Müdafiə Nazirliyinun Frunze adına Hərbi Akademiyasına daxil olmuş, 1989-cu ildə oranı bitirdikdən sonra podpolkovnik rütbəsində Ukraynanın Luqansk şəhərində yerləşən hərbi hissələrdən birinə qərargah rəisi təyin edilmişdir.

1990-cı il 20 yanvar hadisələrindən sonra Vətənə qayıtmışır. Əvvəl Mülki Müdafiə Baş Qərargahında əməliyyat şöbəsinin rəisi, 1992-ci ildə isə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı rəisinin birinci müavini təyin edilmişdir. 1992-ci ildə Goranboy rayonunda əməliyyatlara bilavasitə rəhbərlik etmiş, uğurlu əməliyyatlar keçirmişdir.

1992-ci il iyunun 13-də Ağdərəyə uğrunda gedən ağır döyüşlərin birində qəhrəmancasına həlak olmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1992-ci il 23 iyun tarixli, 6 saylı fərmanı ilə polkonik Şikarov Şikar Şükür oğluna ölümündən sonra «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» fəxri adı verilmişdir. Ailəli idi. İki övladı yadigar qalıb. Bakı şəhərinin Şəhidlər xiyabanında dəfn edilmişdir. Qobustan rayonundakı Sündü kənd orta məktəbi onun adını daşıyır (əslən həmin kənddəndir).

Реклама

20 YANVAR ŞƏHİDİ İBİŞ MƏMMƏDOVUN BU GÜN 55 YAŞI OLARDI

Стандартный

İbiş_Məmmədov.jpg

İbiş Behbud oğlu Məmmədov 13 iyun 1961-ci ildə Ermənistan SSR Qafan rayonunda doğulub.

İki yaşından yetim qalıb.   Ata qayğısı görməyib.

Bakıda fəhlə işləyirdi. 1981-ci ildə, 20 yaşında evlənib. O müdhiş gecə Salyan qazarmasının yanında olub.

Bakı şəhərindəki Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib.

Hövsan qəsəbəsində adına küçə var.

13 ИЮНЯ 1796 — СДАЧА БАКУ ГЕНЕРАЛУ ЗУБОВУ

Стандартный

Sergeev._Baku_viewБаку на картине Гаврило Сергеева. 1796 год

…чтобы предупредить волнение в ширванских провинциях, В.Зубов поспешил занять Баку, в связи с чем, как упоминалось, к бакинскому и шемахин- скому ханам были отправлены с письмами 2 офицера. Бакинский хан не отважился повторить судьбу Губинского Шейх Али хана и не стал рисковать своим народом, который к тому же хотел спокойствия. Правда, в архивном документе все это объясняется приверженностью бакинцев к России, в связи чем Гусейн Гулу хан и его окружение, не осмелившись «поставить народ» против русских войск, 13 июня в сопровождении всех своих чиновников, взяв с собой крепостные ключи прибыли к главнокомандующему к реке Атачай.  В то т же день генерал-майор Рахманов с 3 пехотными батальонами, казачьим полком и 4 орудиями полевой артиллерии был отправлен для занятия Баку, а бакинский хан специально был задержан В.Зубовым еще на 2 дня в лагере с тем, чтобы продемонстрировать оказанные ему прием и почести ранее прибывшему сюда посланцу шемахинского хана,  а также «зделать сего посланца очевидцем покорности бакинского хана…».  Получив от В.Зубова Zubov_V

богатый кинжал в 1200 руб., Гусейн Гулу хан был отправлен в отряд Рахманова, который взял город Баку без сопротивления.  По словам П.Буткова, занятием Баку был исполнен «главнейший предмет первых операций войск, в Персию вступивших, ибо в сем городе учреждены главныя депо всех воинских снабдений».131 В рапорте Рахманова к В.Зубову от 17 июня 1796 г. имеются очень ценные сведения о городе Баку, о его строениях, укреплениях, во енной мощи, населении и т.д., которые представляют сегодня для нас большой интерес. «По вступлении занял стены, — писал Рахманов, — и нужныя места в городе, за осмотром, сколько было возможно, нашол тройную каменную стену, по примечанию моему крепче и регулярнее Дербентской с бастионами по местам разположенными, ханской дом, городския строении сходно дербентским, но лучше отделанные, в том числе одно довольно возвышенное Кае-Кали [Гыз Галасы — Девичья Башня — Г.М.] называемое по древности своей и по особому манеру отделки приметно: сии строении по связи со стеной придают оной больше укрепления; ворот городских трое, из коих о дни, называемые Сальянские завалены, другие по которым я в городе вошел, Дербентские, последние портовые над пристанью. Рядов с товарами довольно, каравансараев -11, мечетей 22, церковь армянская одна, артиллерии — две мортиры, одна трех с половиною, а другая двупудовая. Пушек медных с лафетами сорока осьми фунтовых две, 24-х фунтовая одна, 12-фунтовых — четыре, в том числе без лафета одна, трехфунтовая одна, чугунных трех фунтовых девять, в том числе без лафетов три. Порт чрезвычайно хорош, домов более тысячи, жителей разных наций, то есть персиян, армян и грузин тысяч до четырех, около города форштадт с 27 довольным числом пустых жилищ, которые от набегов хана Дербентскаго раззорены». По отбытии бакинского хана В.Зубов отпустил шемахинского посланца, послав Мустафе хану дорогой кинжал в 1500 рублей и письмо, где писал, что «он более Бакийскага хана может льститься милосердия» императрицы.

http://elibrary.bsu.az/yenii%5Cebookspdf%5Co_poxode.pdf

 

 

 

 

ЛЕНИНСКИМ ПУТЕМ: АГА МАНАФОВ СОБРАЛСЯ РЕОРГАНИЗОВАТЬ ДИАСПОРУ

Стандартный

Кто-нибудь может представить себе главу Азербайджана Ильхама Алиева читающим письма? Лично я не могу. А вот господин Ага Манафов, кандидат юридических наук, видимо, легко это представляет. Видимо, по этой причине отважился написать длинное «Открытое письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Гейдар оглы Алиеву». Так как письмо открытое, г-н Манафов опубликовал его на своей фейсбучной странице (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=638981219598127&id=100004587632154.) Что касается ответа Ильхама Алиева, он, надо полагать, опубликован будет на официальном сайте президента. По крайней мере среди комментаторов к публикации Аги Манафова Ильхам Алиев отсутствует.

Так как г-н Манафов обращается заодно и к «патриотической читающей мировой общественности, (если честно признаться, не все тут понятно – мировая общественность — да, читающей – да, но патриотической! – что это такое?) я решил опубликовать свои впечатления и соображения по этому поводу.

Г-Манафов Ильхаму Алиеву представляется как «отдельный азербайджанец, не участвующий в делах диаспор» Это, согласитесь, несколько странно, когда отдельный человек, не участвующий в делах диаспор, и, следовательно, не имеющий о диаспоре реальных представлений, составляет целый «манифест» о том, как управлять этой самой диаспорой. Заявленная г-ном Манафовым задача созвучна названию одной из знаменитых работ товарища Ленина: «Как нам реорганизовать рабкрин». (Видимо, автор знает толк в марксизме-ленинизме). Но товарищ Ленин вроде бы дело знал. И огнем и мечом строил властную вертикаль. Что касается, г-на Манафова, он диаспору не знает, но выдвигает целую теорию о том, как эту самую диаспору построить по вертикали. «Руки по швам! Лопаты на плечо!»

«Манифест», как мы уже заметили, большой. Но мы опустим те места, где автор, следуя традициям средневековых восточных поэтов, восхваляет нынешнего главу Азербайджана и его покойного отца. Опустим и те места, где г-н Манафов разъясняет Ильхаму Алиеву, выпускнику МГИМО, значение слов «диаспора», «конгресс»… Отметим лишь, оба эти слова г-ну Манафову не нравятся. «Не ндравится!» — как говорил один герой Антона Павловича Чехова…

Признаться, дойти до сути «манифеста» не так просто, в отчаянных поисках этой самой сути кажется, что как раз в этом «документе» нет главного – сути… Чем недоволен г-н Манафов? Всероссийским Азербайджанским Конгрессом, который создан Гейдаром Алиевым, или словом «Конгресс», который Гейдару Алиеву подсказал, как полагает г-н Манафов, какая-то редиска?

Если сложить воедино все догадки, предположения, возникающие после неоднократного чтения «манифеста», приходишь к выводу, что г-н Манафов ратует за создание федеральной организации, по своей структуре близкой к военной или военизированной, ибо все общественные объединения азербайджанцев в России действовать будут в рамках этой вертикально властвующей организации, которая будет править железной рукой, то есть Единым Уставом.

Дальше можно и на распространяться. Потому что подобные предложения в корне противоречат самой природе общественной деятельности, не говоря о прямых противоречиях с российском законодательством. В Азербайджане понравилось бы, если Россия своих русских, или Грузия своих грузин стали бы построить в Азербайджане по своему усмотрению, по Единому Уставу и так далее? Что, евреев в США строит по вертикали израильское правительство?  И еще: азербайджанцы в Азербайджане давно построены по вертикали. И счастливы ли они?

Автор дает понять, что написать свой «манифест» его побудили апрельские военные действия. По мнению, г-на Манафова, российские азербайджанцы, видимо, из-за отсутствия вертикали, недостаточно активно вели себя, недостаточно резко осудили действия «армянской военщины», недостаточно сильно выразили поддержку лично «господину Алиеву» и т.д.

Начнем с конца. Неужели «недостаточная поддержка» российскиих азербайджанцев  Ильхаму Алиеву мешает освободить оккупированные территории? Азербайджан имеет в своем распоряжении огромную армию с огромным бюджетом и огромным количеством генералов. Если «самая мощная региональная армия» по каким-то причинам не решает проблему, причем тут диаспора? И что, о чем донести до руководства России? Что ее военные базы находятся там, где выход из ситуации? На кого рассчитана эта риторика, и пусть простит меня г-н Манафов, эта демагогия? Позицию Азербайджана, азербайджанцев есть кому донеси до руководства России, до ООН, до чего и до кого угодно – в распоряжении государства есть огромная дипломатическая служба, в его распоряжении все телеканалы, об армии мы сказали выше – и если при этом дело не двигается с мертвой точки, при чем диаспора?

Г-н Манафов недоволен и тем, что азербайджанская диаспора «не выражает отношение к оккупантам». И как выразить это самое отношение? Если речь идет об «оккупантах», отношение надо выразить на том месте, которое оккупировано, разве не так? Г-н Манафов указывает свой возраст – 44. Когда шла оккупация, получается, ему было лет 18-19. Это тот самый возраст, в котором наши юноши в апреле погибали. Погибали они и в марте, феврале, год назад, десять, двадцать лет назад. Где в эти годы был г-н Манафов? Кто мешал ему проходить службу в армии страны, за интересы которой вроде бы он ратует? Зачем, сидя в безопасной Москве, спекулировать?

Г-н Манафов предлагает президенту Азербайджана «приобретение или строительства в Москве, как столице России, … многофункционального Центра Азербайджанской Общины России. В таком многофункциональном Центре могли бы быть размещены большая интерактивная национальная библиотека, вместительный зал заседаний, киноконцертный зал, гостиница, галерея и другие необходимые сопутствующие объекты для поддержания полноценной его деятельности».

Странно, почему азербайджанские налогоплательщики должны потратить миллионы манатов на «Центр азербайджанской общины». Если г-ну Манафову, который платит налоги в российскую казну (если платит), нужен такой центр, пусть он сам его строит. Г-н Манафов знает, что во многих азербайджанских селах нет клубов, больниц, хороших школ, хороших дорог, нет газа? Если еврейские или армянские диаспоры для нас пример, то как раз это  они помогают исторической родине, а не наоборот. Наверное,  стоило бы воообще ликвидировать комитет Назима Ибрагимова, как совершенно не нужного паразитического органа, создав вместо него небольшой координационный совет или комиссию.

А азербайджанскому государству, государственным органам следовало бы меньше вмешиваться в дела диаспорских организаций, перестать пытаться поставить их под тотальный контроль. И невозможна, нецелесообразна и антиконституционна любая «диаспорская вертикаль». Азербайджанцы в России – граждане России, их нельзя, по воле бакинских властей или по желанию таких господ, как Ага Манафов, загнать в структуру с «Единым Уставом». Где единый устав, там единомыслие. А это первый признак тирании, которая является главной проблемой нашего народа, от которой мы пытаемся бежать как можно дальше…

Еще об одном: автор представляется как «кандидат юридических наук». Не сомневаюсь, что это действительно так. Но вынужден сказать, человек, который мечтает о создании «единой азербайджанской общины», явно имеет проблему с правосознанием. Это тоталитарное сознание, которое по своей природе враждебно всему свободному, всему общественному и всему демократичному…

Хейрулла Хаял, журналист