Daily Archives: 11.06.2016

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ? НАРИСУЕМ … ДЕНЬГИ?

Стандартный
ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ? НАРИСУЕМ … ДЕНЬГИ?

11 июня 2016 г. в Доме дружбы народов состоялось собрание активистов «Лиги азербайджанцев Самарской области». Шахбала Дамиров сообщил о торжественном мероприятии в честь начала строительства Парка Дружбы народов, состоявшемся в новом жилом районе «Волгарь» 2 июня. На нем наша организация представила азербайджанские сладости. Солисты хореографического коллектива ЛАСО демонстрировали национальные наряды.

Ш. Дамиров отметил важность проекта и необходимость участия в нем «Лиги азербайджанцев Самарской области». В национальной деревне, которая будет расположена на территории Парка дружбы, каждой этнической общине будет представлен дом с площадью 55 кв. м. Территория каждого подворья составит 500 кв. м.

Ширван Керимов сказал, что у него имеется хороший проект «азербайджанского дома». Но участие в осуществлении проекта возлагает на организацию определенные финансовые обязательства. Так как вся внутренняя отделка Дома будет осуществляться за счет организации. «Поэтому мы должны собраться всем Правлением и решить, готовы ли мы брать на себя такие обязательства», — сказал руководитель ЛАСО.

Было решено собрать в ближайшее время, после того как Ш. Керимов встретится с архитектором проекта и конкретизирует детали строительства.

11 июня Керимов11 июня Дамиров

11 июня Мобиль

Реклама

ХОРОШЕЕ НАЧИНАНИЕ У ДОРОГИ, ВЕДУЩЕЙ К ХРАМУ

Стандартный

СЕЛО 2

Газета «Очаг» вновь побывала в прекрасном селе Абашево в Хворостянском районе, где  наш друг Нурмагомед Алескеров, хорошо знакомый самарским азербайджанцам как строитель и ашуг, с недавних пор занимается животноводством. В настоящее время в комплексе девяносто коров, и, судя по тому, с какой ответственностью и даже с любовью Нурмагомед и его помощники относятся к делу, затея будет успешной.

На снимках: Нурмагомед Алескеров, Захир Гасанов (блиизкий родственник и помощник Нурмагомеда) и Эльхан Кулиев (друг Нурмагомеда, полномочный представитель ЛАСО, в данном случае выполнял еще обязанности водителя).

КОМПЛЕКС 2

ЗАХИР НУР

ЗАХИР ГАСАНОВ

КОРОВЫ

ЭЛЬХАН НУР КОРОВЫ

ЗАХИР ЛОШАДЬ

НУР СТОИТ.jpg

ЧЕТВЕРО АЛИШЕР

11 İYUN — BÖYÜK MÜĞƏNNİ, İSTEDADLI BƏSTƏKAR QULU ƏSGƏROVUN XATİRƏ GÜNÜ

Стандартный
11 İYUN — BÖYÜK MÜĞƏNNİ, İSTEDADLI BƏSTƏKAR QULU ƏSGƏROVUN XATİRƏ GÜNÜ

Qulu Əsgərov (1928-1987) — Azərbaycan müğənnisi, bəstəkarı. Tanınmış xanəndə və pedaqoq.

Əsgərov Qulu Rüstəm oğlu 18 dekabr 1928-ci ildə Salyan şəhərində anadan olmuşdur. Gənc yaşlarında rayon teatrında çıxış etmiş, Xalq Çalğı Alətləri ansamblına rəhbərlik etmişdir. 1953-cü ildə Gənc istetadların respublika olimpiyadasının qalibi olmuşdur. Qulu Əsgərov 1953-1958-ci illərdə Asəf Zeynallı adına Bakı Musiqi texnikumudə təhsil almışdır.

Burada Azərbaycanın görkəmli xanəndələrinin (Seyid Şuşinski, Nəriman Əliyev) ifaçılıq ənənələrini mənimsəmiş və muğamın sirlərinə dərindən yiyələnmişdir. Qulu Əsgərov bütün muğam dəstgahlarını yüksək peşəkarlıqla və ən incə cizgiləri ilə dinləyiciyə çatdıra bilirdi. Qulu Əsgərov yaradıcı xanəndə idi. O, xalq arasında dillər əzbəri olan bir sıra mahnı və təsniflərin müəllifidir.

Onun lent yazıları AzTV Fondunda qorunur, yeni gələn nəsil tərəfindən ilhamla ifa olunur. Xanəndə uzun illər boyu Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrı nda solist kimi çalışmışdır. O, bu teatr səhnəsində muğam operalarında bir sıra yadda qalan obrazlar yaratmışdır : Məcnun, İbn-Salam, Kərəm (Üzeyir Hacıbəyov – “Leyli və Məcnun”, “Əsli və Kərəm”), Aşıq Qərib (Z.Hacıbəyov- “Aşıq Qərib”), Şah İsmayıl (M.Maqomayev-Şah İsmayıl) obrazlarını böyük aktyorluq məharəti ilə hərtərəfli açmağa nail olmuşdur.

Qulu Əsgərov xanəndəlik sənəti üzrə böyük bir ifaçı nəsli yetişdirən gözəl müəllim olmuşdur. Onun davamçıları olan xanəndələr muğam sənətində nailiyyətlər əldə edərək, ustadın ənənələrini yaşadırlar.

Qulu Əsgərov 11 iyun 1987-ci ildə 58 yaşında vəfat edib.