MƏHƏMMƏD PEYĞƏMBƏRİN ÖLÜM YATAĞINDA TƏSVİRİ

Стандартный

Muhammad_on_deathbed

Məhəmməd peyğəmbərin ölüm yatağında təsviri. 1307-ci ildə Təbrizdə Rəşid əd-Din tərəfindən nəşr olunmuş “Camei əl Taarix” (həmçinin “Dünyanın ümümi tarixi” kimi tanınır). Bu kitab indi Şotlandiyada, Edinburq universiterinin kitabxanasındadır.

Обсуждение закрыто.