«KOROĞLU»:»SALAM VERDİM, SALAM ALMAZ…»

Стандартный
«KOROĞLU»:»SALAM VERDİM, SALAM ALMAZ…»

KOROĞLU NİGARA:

Salam verdim, salam almaz,
Görüm kəssin salam səni.
Axçasız, pulsuz aşiqəm,
Pulum yoxdu alam səni.

 
Güllü bağlarda gəzərsən,
Cahıllar bağrın əzərsən,
Yuxa kağıza bənzərsən,
Tutmaz qələm, yazam səni.

 
Xəzinəm yox, ağzın açam,
Dövlətim yox, tökəm saçam,
Əlac budu alam, qaçam,
Çənlibelə salam səni.

 
Hansı dağların qarısan?
Hansı bağların barısan?
Nigar, Koroğlu yarısan,
Bilir külli-aləm səni.

(«KOROĞLUNUNU İSTANBUL SƏFƏRİ» QOLUNDAN)

Обсуждение закрыто.